Previous
Next
merck lifescience việt nam

CHÚNG TÔI LÀ
MERCK LIFE SCIENCE VIỆT NAM

Merck là công ty hoạt động trong các lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe, Khoa học đời sống và Công nghệ vật liệu. Với lịch sử hơn 350 năm, chúng tôi chia sẻ niềm đam mê khoa học và công nghệ trên toàn thế giới.

Merck mang đến các giải pháp ưu việt để giải quyết các vấn đề khó khăn nhất trong lĩnh vực Khoa học đời sống.

Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure hoặc trang ứng dụng để tra cứu thông tin chi tiết (giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn...) hoặc nhận báo giá trên Merck Eshop.

Merck Life

Sản Phẩm Trong
Nghiên Cứu

• Kháng thể
• Nuôi cấy tế bào
• Sinh học phân tử
• Western Blotting
• Kháng sinh

Merck Life

Phân Tích Hóa Lý Chuyên Sâu

• Phân tích LC-MS
• Sắc ký bản mỏng (TLC)
• Chuẩn bị và tinh sạch mẫu
• Chất chuẩn
• Sắc ký khí

home sp 3

Kiểm Soát Sinh Học


• Thử nghiệm Bioburden
• Môi trường nuôi cấy
• Thử nghiệm Media Fills
• Thử nghiệm vô trùng
• Dịch vụ

home sp 4

Giải Pháp Xử Lý Nước Phòng Thí Nghiệm

• Elix - Nước tinh khiết loại 2
• Rios - Nước RO loại 3
• AFS - Nước CLRW cho y sinh
• Phụ kiện và vật tư tiêu hao
• Dịch vụ


Chương Trình Khuyến Mãi

SỰ KIỆN SẮP TỚI

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM


    TƯ VẤN
    SẢN
    PHẨM TỪ MERCK