Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  như giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn… trên Merck Eshop

Những tiến bộ đối với Phần mềm tổng hợp SYNTHIA ™ và Cách Phần mềm Tăng tốc Phát triển Hóa chất tại GlaxoSmithKline (GSK)

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Advances to SYNTHIA™ Retrosynthesis Software and How They Have Accelerated Chemical Development at GlaxoSmithKline (GSK)

Những tiến bộ đối với Phần mềm tổng hợp SYNTHIA ™ và Cách Phần mềm Tăng tốc Phát triển Hóa chất tại GlaxoSmithKline (GSK)

Ngày: Thứ 5, ngày 03 tháng 06 năm 2021

Thời gian: 22:00 giờ Việt Nam

Việc phát triển các loại thuốc mới có thể gây khó khăn và tốn nhiều thời gian. Do đó, việc sử dụng các giải pháp tin học hóa học để tự động lập kế hoạch các đường tổng hợp hóa học hữu cơ đã tăng lên trong những năm gần đây, với sự hỗ trợ của máy tính tổng hợp hiện có thể nhanh chóng tạo ra đường tổng hợp đến các mục tiêu đã xác định. Bằng cách tận dụng những công nghệ tiên tiến này, phần mềm tổng hợp lại SYNTHIA ™ đã trở thành người bạn đồng hành chiến lược, tiên tiến trong phòng thí nghiệm cho các nhà hóa học hữu cơ.

Trong hội thảo trên web này, bạn sẽ tìm hiểu về:

– Sự phát triển của phần mềm tổng hợp lại SYNTHIA ™;

– Những đổi mới gần đây đã nâng cao công nghệ này như thế nào;

– Các xác nhận trên máy tính để bàn đang làm cho công cụ này trở thành người bạn đồng hành chiến lược, tiên tiến trong phòng thí nghiệm cho các nhà hóa học hữu cơ;

– Ứng dụng phần mềm tổng hợp lại SYNTHIA ™ để giải quyết các vấn đề hóa học cụ thể trước khi lựa chọn con đường tổng hợp.

Được các chính nhà hóa học mã hóa và được thiết kế bởi các nhà khoa học máy tính, phần mềm tổng hợp SYNTHIA ™ lấy từ cơ sở dữ liệu tóm tắt hóa học rộng lớn về các quy tắc và thuật toán tổng hợp hữu cơ tiên tiến để cho phép điều hướng dễ dàng qua các con đường khả thi. Công cụ lập kế hoạch tổng hợp này tính đến tính chọn lọc lập thể và tính chỉnh thể, cung cấp cho người dùng những con đường khả thi nhất để khám phá, dựa trên các thông số tìm kiếm và thông tin bàn đầu được xác định trước.

Trong phần đầu tiên của hội thảo trên web này, Ewa Gajewska, Ph.D., Giám đốc Phát triển Hóa học cho Công nghệ Cheminformatics tại Merck KGaA, Darmstadt, Đức sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự phát triển của phần mềm tổng hợp lại SYNTHIA ™, các cải tiến gần đây và các ví dụ về xác thực. John Jin Lim, Trưởng bộ phận CASD (thiết kế tổng hợp có sự hỗ trợ của máy tính) tại GSK, sau đó mô tả cách nhóm của ông áp dụng phần mềm tổng hợp SYNTHIA ™ để giải quyết các vấn đề hóa học cụ thể trước khi lựa chọn con đường, để đẩy nhanh tiến độ phát triển.

Công ty kinh doanh khoa học đời sống của Merck KGaA, Darmstadt, Đức hoạt động với tên gọi MilliporeSigma ở Hoa Kỳ và Canada.

Thành phần diễn giả:

dien gia su kien

BÀI VIẾT HỮU ÍCH

ỨNG DỤNG HỮU ÍCH

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI