13/11/2020 – Hội thảo trực tuyến AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Được tổ chức bởi Merck Life Science Việt Nam với diễn giả là ThS.DS.Phẩm Minh Thu với kinh nghiệm hơn 30 năm công tác trong phòng kiểm nghiệm và chuyên gia của Merck. Trong hội thảo, bạn sẽ có cơ hội thảo luận, cập nhật kiến thức về an toàn hóa chất trong phòng thí nghiệm với nội dung hữu ích:

. Giới thiệu hệ thống hòa hợp toàn cầu GHS

. Phân loại hóa chất, nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất

. An toàn hóa chất trong phòng thí nghiệm

. Giải pháp an toàn hóa chất của Merck

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL