18/06/2021 – Hội thảo trực tuyến – Giải pháp xử lý nước Milli-Q® ứng dụng trong lĩnh vực dược phẩm

Giải pháp xử lý nước Milli-Q® ứng dụng trong lĩnh vực dược phẩm

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC MILLI-Q® ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM

Giải pháp xử lý nước Milli-Q® được thiết kế phù hợp cho nhiều ứng dụng đa dạng trong lĩnh vực dược phẩm. Trong hội thảo này, chúng tôi sẽ chia sẻ và đào sâu hơn về giải pháp xử lý nước siêu tinh khiết Milli-Q® trong các phòng thí nghiệm dược phẩm, trong sản xuất và các phương pháp phân tích đặc thù như HPLC, ICPMS và thử nghiệm độ hòa tan. Bên cạnh đó, ứng dụng của nước tinh khiết Milli-Q® trong sản xuất dược phẩm cũng sẽ được thông tin đến người tham dự.

Nội dung chính:

1. Ảnh hưởng của chất lượng nước

2. Ứng dụng

3. Các quy định theo Dược Điển

4. Thực hành tốt phòng thí nghiệm

Công ty TNHH Merck Việt Nam

Liên hệ tư vấn:

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL