11/02/2021 – Hội thảo trực tuyến – Các phương pháp giải trình tự thế hệ mới (NGS)

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Các phương pháp giải trình tự thế hệ mới (NGS)

PHẦN 3: Phương pháp giải trình tự Oligo (Next-Gen Sequencing Oligos - NGSO) để lắp ráp trình tự đồng nhất và nhất quán

Hiệu suất giải trình tự được tối ưu hóa dựa vào chất lượng của oligo adapter. Adapter chứa tỷ lệ quá cao của các trình tự bị cắt ngắn (độ tinh khiết thấp không thể chấp nhận được) hoặc tỷ lệ quá cao của các trình tự tiếp hợp khác (nhiễm chéo quá mức) có thể dẫn đến tính toàn vẹn trình tự bị tổn hại và quá trình lắp ráp không chính xác. Những vấn đề này không thể phát hiện được cho đến giai đoạn phân tích dữ liệu, điều này gây tốn kém về thời gian và tiền bạc. Do đó, quy trình sản xuất trình tự adapter là rất quan trọng để chạy trình tự thành công. NGSO được sản xuất trong các điều kiện nghiêm ngặt để đảm bảo độ tinh khiết phù hợp và ít ô nhiễm chéo để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, thương mại và chẩn đoán phân tử.

Tham dự hội thảo trực tuyến của chúng tôi để tìm hiểu về NGSO nhé!

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL