16/06/2021 – Hội thảo trực tuyến – Các phương pháp xử lý mẫu để phát hiện RNA SARS-CoV-2

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Các phương pháp xử lý mẫu để phát hiện RNA SARS-CoV-2

Tham dự hội thảo và khám phá các phương pháp tách chiết và tinh sạch RNA mới, cũng như làm thế nào mà những phương pháp này đảm bảo độ nhạy và độ tin cậy của kết quả phát hiện virus.

Thời gian: Thứ 4, 16/06/2021 – Từ 10.00pm đến 11.30pm (giờ Việt Nam)

Đại dịch COVID-19 đưa ra một vấn đề bức thiết về việc phát triển các phương pháp tiếp cận để phát hiện virus đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí. Các kỹ thuật phát hiện virus thường tìm kiếm acid nucleic trong mẫu, dựa trên các quy trình đã được thiết kế để phân lập RNA virus, từ đó phát hiện và phân tích các acid nucleic. Dựa trên cơ sở này, các kỹ thuật tách chiết RNA đã được cải tiến và phát triển với các phương thức và hoá chất mới.

Trong hội thảo, các chuyên gia của chúng tôi sẽ mô tả làm cách nào để tối ưu hoá và đánh giá các kit tách chiết RNA đã được phát triển để tăng cường độ nhạy và hiệu suất thu hồi. Bên cạnh đó, hội thảo cũng sẽ mang đến cho bạn thông tin về các hoá chất mới được phát triển gần đây, bao gồm đệm tách chiết RNA virus mới có thể được trộn trực tiếp với mẫu chứa virus, cho phép ly giải ở nhiệt độ phòng nhanh chóng và phát hiện RNA mà không cần thêm nhiều bước xử lý.

Nội dung chính:

Phương thức tách chiết RNA virus dựa trên cột

Ly giải virus trực tiếp nhanh chóng để phát hiện RNA

Kit qRT-PCR phát hiện SARS-CoV-2 với độ nhạy cao

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL