Chuỗi hội thảo chuyên đề – Hệ gen học – Chức năng của CRISPR

Chuỗi hội thảo chuyên đề - Hệ gen học - Chức năng của Crispr

CHUỖI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

HỆ GEN HỌC CHỨC NĂNG CỦA CRISPR

Diễn ra từ ngày 28/06 đến ngày 01/07/2021

Sàng lọc CRISPR là một hướng tiếp cận mạnh mẽ để tìm hiểu các cơ chế phát triển, bệnh học và đáp ứng điều trị. Sàng lọc CRISPR đơn tế bào mở rộng hướng tiếp cận này bằng cách liên kết trực tiếp các nhiễu loạn CRISPR với kết quả đọc biểu hiện gene, trên từng tế bào. 

Trong chuỗi hội thảo chuyên đề này, bạn sẽ cùng các diễn giả tìm hiểu được cách tận dụng công nghệ đơn tế bào để đạt được những hiểu biết sinh học sâu sắc hơn từ những sàng lọc CRISPR.

Xem lịch trình các chuyên đề và đăng ký tham dự tại đây.

Công ty TNHH Merck Việt Nam

Liên hệ tư vấn:

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL