Chương Trình Khuyến Mãi COLOR UP YOUR WORK !!!

Chương trình khuyến mãi

COLOR UP YOUR WORK!

Trải nghiệm dòng sản phẩm nhuộm của Merck và nhận ngay loa X-Mini Bluetooth

Merck cung cấp một giải pháp toàn diện cho quy trình chẩn đoán mô học, nhuộm tế bào. Từ việc cố định, xử lý mô, đến nhuộm và gắn kết mẫu. Bạn luôn có thể tin tưởng vào tính nhất quán, độ tin cậy của các sản phẩm chất lượng cao của chúng tôi.

Từ nay cho đến ngày 31/12/2021, khi đặt hàng 10.000.000VND các sản phẩm theo danh mục được chọn và gửi đơn đặt hàng hoặc hóa đơn cho chúng tôi, bạn sẽ nhận được loa X-Mini Bluetooth.

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Vui lòng nhập thông tin tại đây để nhận ngay loa X-Mini Bluetooth

  Đồng ý
  Truy cập và sử dụng nội dung trang web này cẩn phải tuân thủ các quy định và điều kiện về quyền riêng tư. Nếu bạn không đồng ý theo điều kiện này, bạn có thể ngừng truy cập và không sử dụng dịch vụ của trang
  Truy cập và sử dụng nội dung trang web này cẩn phải tuân thủ các quy định và điều kiện về quyền riêng tư. Nếu bạn không đồng ý theo điều kiện này, bạn có thể ngừng truy cập và không sử dụng dịch vụ của trang
  Đồng ý

  Chương trình khuyến mãi

  COLOR UP YOUR WORK!

  Trải nghiệm dòng sản phẩm nhuộm của Merck và nhận ngay loa X-Mini Bluetooth

  Merck cung cấp một giải pháp toàn diện cho quy trình chẩn đoán mô học, nhuộm tế bào. Từ việc cố định, xử lý mô, đến nhuộm và gắn kết mẫu. Bạn luôn có thể tin tưởng vào tính nhất quán, độ tin cậy của các sản phẩm chất lượng cao của chúng tôi.

  Từ nay cho đến ngày 31/12/2021, khi đặt hàng 10.000.000VND các sản phẩm theo danh mục được chọn và gửi đơn đặt hàng hoặc hóa đơn cho chúng tôi, bạn sẽ nhận được loa X-Mini Bluetooth.

  Xem chi tiết chương trình tại đây.

  Vui lòng nhập thông tin tại đây để nhận ngay loa X-Mini Bluetooth

   Đồng ý
   Truy cập và sử dụng nội dung trang web này cẩn phải tuân thủ các quy định và điều kiện về quyền riêng tư. Nếu bạn không đồng ý theo điều kiện này, bạn có thể ngừng truy cập và không sử dụng dịch vụ của trang
   Truy cập và sử dụng nội dung trang web này cẩn phải tuân thủ các quy định và điều kiện về quyền riêng tư. Nếu bạn không đồng ý theo điều kiện này, bạn có thể ngừng truy cập và không sử dụng dịch vụ của trang
   Đồng ý

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL