Chương Trình Khuyến Mãi Millex Your Expectation! Mua Millex, đổi ngay vali xịn!

Chuẩn bị mẫu bằng cách sử dụng bộ lọc ống tiêm Millex® để đảm bảo kết quả phân tích chính xác và tối đa hóa thời gian hoạt động của thiết bị cho các phân tích nhạy cảm, chẳng hạn như kiểm tra độ hòa tan, LC-MS, UHPLC và sắc ký ion.

Sản phẩm đầu côn lọc Millex của chúng tôi được sản xuất chất lượng, kiểm tra tính toàn vẹn 100% mang đến cho bạn một giải pháp đáng tin cậy trong quá trình chuẩn bị mẫu.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo chương trình khuyến mãi Millex your expectation!

Từ nay cho đến ngày 31/12/2021, khi đặt hàng 20.000.000VND các sản phẩm Non-sterile Millex và gửi đơn đặt hàng hoặc hóa đơn cho chúng tôi, bạn sẽ nhận được ngay 1 chiếc vali xịn.

Vui lòng xem chi tiết chương trình tại đây.

Vui lòng nhập thông tin tại đây để nhận được vali

  Đồng ý
  Truy cập và sử dụng nội dung trang web này cẩn phải tuân thủ các quy định và điều kiện về quyền riêng tư. Nếu bạn không đồng ý theo điều kiện này, bạn có thể ngừng truy cập và không sử dụng dịch vụ của trang
  Truy cập và sử dụng nội dung trang web này cẩn phải tuân thủ các quy định và điều kiện về quyền riêng tư. Nếu bạn không đồng ý theo điều kiện này, bạn có thể ngừng truy cập và không sử dụng dịch vụ của trang
  Đồng ý

  Chuẩn bị mẫu bằng cách sử dụng bộ lọc ống tiêm Millex® để đảm bảo kết quả phân tích chính xác và tối đa hóa thời gian hoạt động của thiết bị cho các phân tích nhạy cảm, chẳng hạn như kiểm tra độ hòa tan, LC-MS, UHPLC và sắc ký ion.

  Sản phẩm đầu côn lọc Millex của chúng tôi được sản xuất chất lượng, kiểm tra tính toàn vẹn 100% mang đến cho bạn một giải pháp đáng tin cậy trong quá trình chuẩn bị mẫu.

  Chúng tôi xin trân trọng thông báo chương trình khuyến mãi Millex your expectation!

  Từ nay cho đến ngày 31/12/2021, khi đặt hàng 20.000.000VND các sản phẩm Non-sterile Millex và gửi đơn đặt hàng hoặc hóa đơn cho chúng tôi, bạn sẽ nhận được ngay 1 chiếc vali xịn.

  Vui lòng xem chi tiết chương trình tại đây.

  Vui lòng nhập thông tin tại đây để nhận được vali

   Đồng ý
   Truy cập và sử dụng nội dung trang web này cẩn phải tuân thủ các quy định và điều kiện về quyền riêng tư. Nếu bạn không đồng ý theo điều kiện này, bạn có thể ngừng truy cập và không sử dụng dịch vụ của trang
   Truy cập và sử dụng nội dung trang web này cẩn phải tuân thủ các quy định và điều kiện về quyền riêng tư. Nếu bạn không đồng ý theo điều kiện này, bạn có thể ngừng truy cập và không sử dụng dịch vụ của trang
   Đồng ý

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL