Đăng ký dùng thử miễn phí – Gel đúc sẵn TurboMix™ Bis-Tris Acrylamide Gel Casting

𝐑𝐄𝐕 𝐔𝐏 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐆𝐄𝐋 𝐆𝐀𝐌𝐄

Duy nhất trong tuần này, đăng kí để nhận ngay bộ sản phẩm Gel đúc sẵn TurboMix™ Bis-Tris Acrylamide Gel Casting dùng thử hoàn toàn miễn phí*

Điện di trên gel polyacrylamide (PAGE) là một kỹ thuật nền tảng được sử dụng để tách các protein hoặc các đại phân tử khác bằng tính linh động điện di của chúng. Trong đó một thành phần vô cùng quan trọng cần được chú ý đến đó là Gel Polyacrylamide.


Nếu như Gel Polyacrylamide đúc sẵn thường được ưu tiên dùng cho các ứng dụng chuyên biệt, chẳng hạn như phân tích các protein có kích thước khác nhau trên Gradient Acrylamide, thì phần nhiều nhà nghiên cứu lại chọn cách tự đúc Gel Polyacrylamide theo cách của riêng họ. Gel Polyacrylamide tự đúc rẻ hơn Gel đúc sẵn, tuy nhiên, việc chuẩn bị thuốc thử và thiết bị đúc lại quá tẻ nhạt và tốn quá nhiều thời gian, sự thay đổi trong việc chuẩn bị đệm Gel cũng có thể dẫn đến hiệu suất và chất lượng Gel suy giảm và không nhất quán.

 

TurboMix ™ Bis-Tris Gel Casting Kit mang ưu điểm nhanh chóng, tiện lợi của Gel đúc sẵn đồng thời vẫn đảm bảo về hiệu quả kinh tế và loại bỏ sự không ổn định về chất lượng của Gel đúc thủ công bằng cách cung cấp kèm dung dịch đệm và acrylamide trộn sẵn.

Bộ sản phẩm bao gồm:

  • Dung dịch phân giải 20% Acrylamide Resolving Solution để tạo thành phần phân giải của Gel Acrylamide
  • Dung dịch xếp chồng 4% acrylamide Stacking Solution để tạo thành phần xếp chồng của Gel Acrylamide

Các dung dịch này được pha chế để cho phép thực hiện phương pháp Đúc Gel nhanh mà không tốn nhiều thời gian cho quá trình trùng hợp giữa việc đổ gel phân giải và xếp chồng.

*Chương trình áp dụng đến 12 giờ trưa, thứ sáu - ngày 18/06/2021

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ MVN_Lsmarketing@merckgroup.com

Đăng ký nhận mẫu thử tại đây:

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL