ĐÓNG GÓI SMASH – VÌ CỘNG ĐỒNG KHOA HỌC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ĐÓNG GÓI SMASH - VÌ CỘNG ĐỒNG KHOA HỌC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

SMASH PACKAGING - Celebrating another year to progress

Vào năm 2019, chúng tôi đã công bố chương trình đóng gói mới với tên gọi là SMASH hướng đến mục tiêu nâng cao tính phát triển bền vững của vật liệu, bao bì đóng gói.

Trong 2 năm vừa qua, chúng tôi đã đạt được nhiều sự phát triển đáng kể và vẫn đang tiếp tục sứ mệnh của mình vì cộng đồng khoa học phát triển bền vững.

Hãy cùng chúng tôi chúc mừng kỷ niệm 2 năm thực hiện dự án đầy ý nghĩa này và tham khảo báo cáo hàng năm về chương trình tại đây:: http://ms.spr.ly/6045VioW5

ĐÓNG GÓI SMASH - VÌ CỘNG ĐỒNG KHOA HỌC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

SMASH PACKAGING - Celebrating another year to progress

Vào năm 2019, chúng tôi đã công bố chương trình đóng gói mới với tên gọi là SMASH hướng đến mục tiêu nâng cao tính phát triển bền vững của vật liệu, bao bì đóng gói.

Trong 2 năm vừa qua, chúng tôi đã đạt được nhiều sự phát triển đáng kể và vẫn đang tiếp tục sứ mệnh của mình vì cộng đồng khoa học phát triển bền vững.

Hãy cùng chúng tôi chúc mừng kỷ niệm 2 năm thực hiện dự án đầy ý nghĩa này và tham khảo báo cáo hàng năm về chương trình tại đây:: http://ms.spr.ly/6045VioW5

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL