Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  như giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn… trên Merck Eshop

máy lọc nước Milli-Q®
GIÁM SÁT TOC VÀ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỚI HỆ THỐNG MÁY LỌC NƯỚC Milli-Q® IQ 7003/05/10/15

Nước được sử dụng để chuẩn bị các chất chuẩn cần thiết cho việc hiệu chuẩn thiết bị, để chạy các mẫu blank, và trong một số trường hợp để làm sạch hoặc rửa dụng cụ, chạy các ứng dụng sắc ký phổ. Để đảm bảo chất lượng nước phù hợp cho các ứng dụng phòng thí nghiệm, việc tối ưu hóa giám sát TOC độc lập với độ chính xác cao, đặc biệt trong phạm vi nồng độ TOC rất thấp cho các phép thí nghiệm yêu cầu độ chính xác cao.

Hệ thống Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 cung cấp nước tinh khiết, siêu tinh khiết với nồng độ TOC rất thấp và liên tục. Các phép đo TOC nhanh chóng và độ chính xác cao đạt được với thiết bị giám sát TOC liên tục A10 tích hợp trong hệ thống lọc nước độc lập bao gồm:

  • Đèn UV mercury không thuỷ ngân thân thiện môi trường
  • Độ chính xác cao nhờ quá trình oxy hoá hoàn toàn các hợp chất hữu cơ tại điểm đo cuối cùng
  • Thanh đo (0.5–999.9) and độ chính xác đảm bảo tuân thủ các yêu cầu thử nghiệm của dược điển Mỹ (USP) và dược điển châu Âu (EP)
  • Giá trị đo đáng tin cậy

Tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của nồng độ TOC trong nước đến các phép thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của bạn và hệ thống lọc nước Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 tại đây

BÀI VIẾT HỮU ÍCH

ỨNG DỤNG HỮU ÍCH

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI


    TƯ VẤN
    SẢN
    PHẨM TỪ MERCK