Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  như giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn… trên Merck Eshop

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 

CYTOKINE ANALYSIS IN NON-HUMAN PRIMATES 

Phân tích cytokine trên động vật linh trưởng không phải người 

Thời gian: Thứ Ba, ngày 13 tháng 12 năm 2022, và lúc 11:00pm 

Linh trưởng không phải người là loài có quan hệ gần nhất với con người và là một mô hình quan trọng trong nghiên cứu y sinh. Do đó, việc phân tích dấu ấn sinh học trên các đối tượng này đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu bệnh học và phát triển thuốc.  

Ngày nay, các công nghệ xét nghiệm miễn dịch hiện đại cho phép các nhà nghiên cứu kiểm tra đồng thời nhiều yếu tố chỉ trong một lượng mẫu rất nhỏ. Trong đó, kỹ thuật xét nghiệm miễn dịch đa kênh đã được áp dụng trong nghiên cứu trên đối tượng linh trưởng không phải người, giúp thiết lập hồ sơ các yếu tố miễn dịch chỉ trong một đĩa 96 giếng duy nhất. Kỹ thuật này mang đến những ưu điểm như tiết kiệm thời gian và lượng mẫu phân tích, đồng thời mở rộng khả năng tạo ra hơn 1.800 điểm dữ liệu trên 1 đĩa đơn khi phân tích các mẫu trùng lặp. 

Hãy đăng ký tham gia hội thảo này để được cập nhật và hiểu rõ hơn về các lưu ý quan trọng trong kỹ thuật xét nghiệm đa kênh như hiệu suất, độ nhạy, độ đúng, độ chính xác với mục tiêu đạt được kết quả đáng tin cậy. 

Nội dung chính: 

. Việc phân tích đồng thời nhiều cytokine trong các mẫu linh trưởng không phải người. 

. Các tiêu chuẩn xét nghiệm miễn dịch quan trọng để đạt được kết quả đáng tin cậy và chính xác. 

. Ý nghĩa khoa học trong các nghiên cứu trên linh trưởng không phải con người do PTN Charles River thực hiện 

Diễn giả: 

abi forrest

Abi Forrest, Ph.D. 

Scientific Director, Laboratory Sciences Department, Charles River Laboratories 

BÀI VIẾT HỮU ÍCH

ỨNG DỤNG HỮU ÍCH

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI