Hội thảo trực tuyến an toàn phòng thí nghiệm

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 

AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Được tổ chức bởi Merck Life Science Việt Nam với diễn giả là ThS.DS.Phẩm Minh Thu với kinh nghiệm hơn 30 năm công tác trong phòng kiểm nghiệm cùng với chuyên gia của Merck. Trong hội thảo, bạn sẽ có cơ hội thảo luận, cập nhật kiến thức về an toàn hóa chất trong phòng thí nghiệm với nội dung hữu ích:

Hệ thống hòa hợp toàn cầu GHS

Quản lý các thông tin an toàn của hóa chất

Thực hành an toàn hóa chất trong phòng thí nghiệm

Giải pháp an toàn hóa chất của Merck

MỚI! Tổ chức trên nền tảng Microsoft Teams LIVE event

XEM THÊM

PHARMA DAY – Ngày hội ngành Dược lĩnh vực phân tích & QC

nhằm cập nhật, chia sẻ những thông tin mới nhất về giải pháp toàn diện cho phòng phân tích QC Dược hiện đại, Merck Việt Nam đã long trọng tổ chức sự kiện PHARMA Day với chủ đề “Xu hướng và giải pháp toàn diện cho phòng phân tích QC Dược hiện đại” vào ngày 14/09/2022 tại khách sạn Park Royal, TP.Hồ Chí Minh.

Read More »

    TƯ VẤN
    SẢN
    PHẨM TỪ MERCK