Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  như giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn… trên Merck Eshop

Hội thảo trực tuyến an toàn phòng thí nghiệm

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 

AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Được tổ chức bởi Merck Life Science Việt Nam với diễn giả là ThS.DS.Phẩm Minh Thu với kinh nghiệm hơn 30 năm công tác trong phòng kiểm nghiệm cùng với chuyên gia của Merck. Trong hội thảo, bạn sẽ có cơ hội thảo luận, cập nhật kiến thức về an toàn hóa chất trong phòng thí nghiệm với nội dung hữu ích:

  • Hệ thống hòa hợp toàn cầu GHS
  • Quản lý các thông tin an toàn của hóa chất
  • Thực hành an toàn hóa chất trong phòng thí nghiệm
  • Giải pháp an toàn hóa chất của Merck
  • MỚI! Tổ chức trên nền tảng Microsoft Teams LIVE event

BÀI VIẾT HỮU ÍCH

ỨNG DỤNG HỮU ÍCH

Công nghệ xMAP®

Công nghệ xMAP®

Công nghệ xMAP® sử dụng các hạt vi cầu từ tính đã được gắn nhãn (labeled beads) để phát hiện nhiều chất trong cùng một mẫu phân tích.

Read More »

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI