19/03/2021 – Hội thảo trực tuyến – An toàn phòng thí nghiệm

Hội thảo trực tuyến an toàn phòng thí nghiệm

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 

AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Được tổ chức bởi Merck Life Science Việt Nam với diễn giả là ThS.DS.Phẩm Minh Thu với kinh nghiệm hơn 30 năm công tác trong phòng kiểm nghiệm cùng với chuyên gia của Merck. Trong hội thảo, bạn sẽ có cơ hội thảo luận, cập nhật kiến thức về an toàn hóa chất trong phòng thí nghiệm với nội dung hữu ích:

Hệ thống hòa hợp toàn cầu GHS

Quản lý các thông tin an toàn của hóa chất

Thực hành an toàn hóa chất trong phòng thí nghiệm

Giải pháp an toàn hóa chất của Merck

MỚI! Tổ chức trên nền tảng Microsoft Teams LIVE event

Công ty TNHH Merck Việt Nam

Liên hệ tư vấn:

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL