Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  như giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn… trên Merck Eshop

Detection is Critical: Designing Immunoassays with Guidance in Mind

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 

Detection is Critical: Designing Immunoassays with Guidance in Mind 

 

Thời gian: Thứ Năm, ngày 26 tháng 1 năm 2023, vào lúc 11:00 PM (giờ Việt Nam) 

Trong năm 2019, hai tài liệu quan trọng đã được xuất bản để xác định lại bối cảnh cho việc phân tích dấu ấn sinh học bằng cách sử dụng phương pháp khảo nghiệm liên kết phối tử. Các hướng dẫn của Hội nghị quốc tế ICH (ICH-M10) và Viện C-Path đã đưa ra tư vấn về các nguyên tắc thẩm định trên nền mẫu sinh học. Cùng với những hướng dân đó, chúng tôi đã khởi động một chương trình để áp dụng những thay đổi đối với các xét nghiệm ELISA, cho phép các nhà nghiên cứu đưa ra những mối quan tâm chính, chẳng hạn như phát hiện được dấu ấn sinh học trong mẫu nội sinh, sự xác thực trong xét nghiệm, và áp dụng tính nhất quán lâu dài cho từng đợt thử nghiệm để phù hợp với từng mục đích sử dụng. 

 

Những yêu cầu của dư án: 

  • Tạo ra các thuốc thử quan trọng đã được đánh giá về mặt hóa-lý. 
  • Mở rộng các phương pháp thử nghiệm khả thi. 
  • Nâng cao các tiêu chí quản lý chất lượng  

Nội dung chính: 

  • Tìm hiểu chi tiết vào từng dữ liệu từ các quy trình quản lý chất lượng và quy trình phát triển Conferma®ELISA của chúng tôi. 
  • Mô tả sự ảnh hưởng đến hiệu suất thử nghiệm.  
  • Thảo luận về khả năng ứng dụng trên thực tế của phương pháp này. 

THÔNG TIN DIỄN GIẢ: 

 

Text BoxSpeaker 100x100 px

BÀI VIẾT HỮU ÍCH

ỨNG DỤNG HỮU ÍCH

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI