Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  như giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn… trên Merck Eshop

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 

MULTI-seq: Single-Cell Genomic Sample Multiplexing Using Lipid-Tagged Indices 

MULTI-seq: Xét nghiệm đa kênh hệ gen đơn tế bào sử dụng chỉ số gắn lipid 

Thời gian: 10:00pm, Thứ Ba, ngày 14 tháng 06 năm 2022 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

Tổ chức trên nền tảng The Scientist  

Công nghệ xét nghiệm gen đơn tế bào hiện nay có khả năng thực hiện trên hàng nghìn tế bào riêng biệt trong mỗi lần thực hiện thí nghiệm. Tuy nhiên, thông lượng mẫu, số lượng mẫu phân tích riêng biệt của kỹ thuật này vẫn còn rất nhiều hạn chế, dẫn đến việc cản trở tiềm năng thiết kế thí nghiệm, đặc biệt với các nghiên cứu cơ hữu vốn dựa vào số lần lặp lại của mẫu, sự nhiễu loạn và thông tin không thời gian để thiết lập thuyết nguyên nhân-kết quả.  

Xét nghiệm đa kênh sử dụng công nghệ MULTI-Sep đã giải quyết được các hạn chế này này thông qua việc gắn nhãn tế bào và/hoặc màng nhân với mã barcode đặc hiệu trên từng mẫu trước khi thu nhận đơn tế bào, cho phép phân tích đa mẫu và thực hiện đồng thời nhiều xét nghiệm. 

Trong khuôn khổ hội thảo trực tuyến này, Tiến sĩ Chris McGinnis sẽ trình bày những ưu điểm và ứng dụng của công nghệ MULTI-Seq sử dụng oligonucleotide biến đổi lipid, bao gồm xét nghiệm di truyền ngoại bào đơn tế bào, transcriptomic một phần, và sàng lọc hóa học đơn tế bào. Tiến sĩ Jennifer Silverman sẽ thảo luận việc sử dụng kit MULTI-seq Lipid-Modified Oligos trong quy trình phân tích đơn tế bào. 

Nội dung chính: 

  • Cách thức công nghệ MULTI-Seq cải thiện thông lượng phân tích hệ gene đơn tế bào, chất lượng dữ liệu và đồng thời giảm chi phí hoá chất thí nghiệm 
  • So sánh công nghệ MULTI-Seq với các công nghệ xét nghiệm mẫu đa kênh  
  • Đặc điểm và Lợi ích của kit MULTI-seq lipid-modified oligo

Thông tin diễn giả: 

chris mcginnis

Chris McGinnis, PhD 
CRI Irvington Postdoctoral Fellow 
Stanford University 

Jennifer Silverman

Jennifer Silverman, PhD 
Head of Molecular Assays R&D 
Merck 

BÀI VIẾT HỮU ÍCH

ỨNG DỤNG HỮU ÍCH

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI