25/01/2022 – Hội thảo trực tuyến – Các phương pháp lọc Paravirus hay nhất với 25 năm kinh nghiệm thực tiễn

phương pháp lọc
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

CÁC PHƯƠNG PHÁP LỌC PAROVIRUS HAY NHẤT VỚI 25 NĂM KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

Thời gian: Thứ ba, ngày 25/1/2022

Vào lúc 2:00pm (Giờ Việt Nam)

Thời lượng: 1 giờ

Hội thảo của chúng tôi tổng hợp tất cả các khía cạnh của các phương pháp hay nhất về lọc parvovirus: phát triển / tối ưu hóa quy trình, mở rộng quy mô thử nghiệm, xác nhận và giải thích các mối liên hệ chủ yếu và quan trọng giữa các khía cạnh này. Cơ sở lý luận phương pháp được đề xuất sẽ được giải thích và thảo luận dựa trên các cơ chế cơ bản giúp kiểm soát hiệu suất bộ lọc.

Nội dung chính:

 • Cách đo lường hiệu suất và công suất bộ lọc

 • Cách tối ưu hoá khả năng diệt virus của bộ lọc và phòng tránh rủi ro có thể xảy ra

Thông tin diễn giả:

Paul Genest
Paul Genest

Consulting Engineer

Công ty TNHH Merck Việt Nam

Liên hệ tư vấn:

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL