03/12/2021 – Hội thảo trực tuyến – Các giải pháp trong phát triển phương pháp chẩn đoán

chẩn đoán

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

CÁC GIẢI PHÁP TRONG PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN

Hội thảo 1: Mở rộng quy mô sản xuất với kháng thể đơn dòng

Thời gian: Ngày 03 tháng 12 năm 2021(thứ sáu) vào lúc 11.00PM (giờ Việt Nam)

Kháng thể đơn dòng (Monoclonal Antibodies-mAbs) được sử dụng rất rộng rãi trong lĩnh vực chẩn đoán, nơi mà tính chọn lọc và tính liên kết cao của chúng làm tăng đáng kể mức độ mạnh mẽ của các xét nghiệm.

Trong khuôn khổ buổi hội thảo trực tuyến này, chuyên gia của chúng tôi sẽ thảo luận về hiệu quả mở rộng quy mô và sản xuất mAbs trong chẩn đoán.

Nội dung chính:

 • Hướng tiếp cận thương mại để sản xuất mAb.

 • Những điều cần lưu ý và cân nhắc khi mở rộng quy mô sản xuất.

 • Các công nghệ sản xuất quy mô lớn.

Thông tin diễn giả:

Paul Beckett
Dr. Paul Beckett

Technical Applications Consultant

Merck
Hội thảo 2: Vi sinh vật tạp nhiễm và kiểm tra độ vô trùng các sản phẩm IVD

Thời gian: Ngày 04 tháng 12 năm 2021(thứ bảy) vào lúc 00.00AM (giờ Việt Nam)

Vi sinh vật tạp nhiễm có thể ảnh hưởng tới độ an toàn, tính hiệu quả và thời gian bảo quản của các sản phẩm sử dụng trong chẩn đoán (IVD). Việc đảm bảo an toàn cho thành phẩm là điều tối quan trọng và do đó việc kiểm tra độ vô trùng và vi sinh vật tạp nhiễm là một bước cần thiết để đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm.

Trong buổi hội thảo trực tuyến này, các chuyên gia sẽ thảo luận về các quy định hiện hành, tổng quan phương pháp, phát triển kế hoạch lấy mẫu dựa trên rủi ro và các dịch vụ sẵn có giúp bạn chọn được thử nghiệm tốt nhất, phù hợp với nhu cầu.

Nội dung chính:

 • BioBurden và Phương pháp thử nghiệm vô trùng

 • Quy định hướng dẫn

 • Lựa chọn giải pháp thử nghiệm phù hợp

Thông tin diễn giả:

Anne Connors
Anne Connors

Senior Field Marketing Manager Biomonitoring

Merck
Công ty TNHH Merck Việt Nam

Liên hệ tư vấn:

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL