Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  như giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn… trên Merck Eshop

chuỗi hội thảo về lĩnh vực hóa học

CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN LĨNH VỰC HOÁ HỌC

PHÁT TRIỂN CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP BỀN VỮNG

Thời gian: Thứ Hai – Ngày 11/4/2022 – vào lúc 12:00PM (Giờ Việt Nam)

Thời lượng 1 giờ 30 phút

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phản ứng Fujiwara-Moritani đã đóng góp sâu sắc trong sự phát triển của các quy trình kích hoạt C – H hiện đại. Nhưng các quy trình vẫn gặp phải các vấn đề liên quan đến phản ứng và tính ổn định. Các phản ứng này thường đòi hỏi nhiệt năng cao để thúc đẩy quá trình olefin hoá và dẫn đến hiện tượng chức năng hóa đa vị trí.

chuỗi hội thảo về lĩnh vực hóa học

Trong hội thảo này, bạn sẽ được cập nhật thông tin về cách thức giảm thiểu các yếu tố kể trên để thiết lập:

• Hệ thống xúc tác photoredox tạo thành từ sự hợp nhất của palađi/organo-quang xúc tác (PC) tạo ra quá trình olefin oxy hóa theo kiểu chọn lọc tổng hợp với các isnes và dị loại khác nhau.

• Ánh sáng khả kiến đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các phản ứng Fujiwara – Moritani “hồi lưu” mà không cần đến muối bạc và nhiệt năng.

• Hệ thống xúc tác cũng có thể áp dụng đối với quá trình olefination được hỗ trợ bởi DG, điều này đòi hỏi tính linh hoạt của giao thức trong việc thu hút toàn bộ phổ của quá trình olefination C(sp2) –H.

• Hợp lý hóa việc tổng hợp các sản phẩm tự nhiên, phân tử bất đối xứng, thuốc và đa dạng hóa thông qua các quá trình chức năng hóa giai đoạn cuối và nhấn mạnh tầm quan trọng của quy trình bền vững này.

• Việc ứng dụng quang học của phép biến đổi chọn lọc này được thiết lập về mặt cơ học thông qua các phản ứng điều khiển và nghiên cứu động học.

maiti
Giáo sư Debabrata Maiti

IIT Bombay, Khoa Hoá Học Numbai, India

Giáo sư Debabrata Maiti nhận bằng tiến sĩ từ Đại học Johns Hopkins năm 2008 làm việc cùng với Giáo sư Kenneth D. Karlin. Sau khi nghiên cứu sau tiến sĩ tại MIT với Giáo sư Stephen L. Buchwald, ông gia nhập Khoa Hóa học tại IIT Bombay vào năm 2011. Nghiên cứu của ông tập trung vào việc phát triển các phương pháp tổng hợp và xúc tác mới và bền vững. Hiện tại, ông là phó tổng biên tập của Tạp chí Hóa học hữu cơ.

BÀI VIẾT HỮU ÍCH

ỨNG DỤNG HỮU ÍCH

Công nghệ xMAP®

Công nghệ xMAP®

Công nghệ xMAP® sử dụng các hạt vi cầu từ tính đã được gắn nhãn (labeled beads) để phát hiện nhiều chất trong cùng một mẫu phân tích.

Read More »

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI