Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  như giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn… trên Merck Eshop

hóa chất
hóa chất

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 

LUẬT HOÁ CHẤT VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH, ỨNG PHÓ VỚI SỰ CỐ HOÁ CHẤT

Thời gian: Ngày 24 tháng 11 năm 2021 (Thứ Tư), từ 14 giờ đến 16 giờ

An toàn hoá chất luôn là mối quan tâm của cộng đồng khoa học, các nhà quản lý an toàn phòng thí nghiệm và các chuyên gia EH&S. Mục tiêu của an toàn hoá chất là việc áp dụng các thực hành tốt nhất trong xử lý hoá chất và các quá trình hoá học để giảm thiểu rủi ro đối với con người, môi trường, cơ sở và cộng đồng.

Trong hội thảo trực tuyến về an toàn hoá chất lần này, diễn giả của chúng tôi sẽ chia sẻ về những nội dung cơ bản trong luật hoá chất và các cách phòng tránh, ứng phó với các sự cố hoá chất.

Nội dung chính:

 • Các quy định pháp luật hiện hành

 • Các biện pháp phòng ngừa sự cố hoá chất

 • Quản lý hoá chất tại doanh nghiệp

 • Các sản phẩm và dịch vụ của Merck trong đảm bảo an toàn hoá chất

Nền tảng tổ chức: BlueJeans

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thông tin diễn giả:

nguyen xuan to
Nguyễn Xuân Tố

Chuyên viên Trung tâm Ứng phó Sự cố và An toàn hoá chất

Cục Hoá chất – Bộ Công Thương

Tien Minh Hai
Tiên Minh Hải

Chuyên gia hoá chất

Trung tâm Ứng phó Sự cố và An toàn hoá chất

Cục Hoá chất – Bộ Công Thương

BÀI VIẾT HỮU ÍCH

ỨNG DỤNG HỮU ÍCH

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI