fbpx
Mở rộng quy mô và sản xuất hiệu quả mAbs ứng dụng trong chẩn đoán

21/07/2021 – Hội thảo trực tuyến – Mở rộng quy mô và sản xuất hiệu quả mAbs ứng dụng trong chẩn đoán

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

MỞ RỘNG QUY MÔ VÀ SẢN XUẤT HIỆU QUẢ mAbs ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN

PHẦN 1: Sản xuất kháng thể đơn dòng

Các kháng thể đơn dòng (mAbs) được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp chẩn đoán, vì ưu thế khả năng chọn lọc và tính liên kết cao. Trong hội thảo trực tuyến này, chuyên gia của chúng tôi sẽ mô tả một cách tiếp cận để mở rộng quy mô và tăng hiệu quả quy trình sản xuất mAb.

Nội dung chính:

  • Phương pháp tiếp cận để thương mại hóa mAb ở quy mô lớn
  • Các yếu tố cần được xem xét khi mở rộng quy mô
  • Công nghệ sản xuất quy mô lớn

Hội thảo trên web chuyên sâu này sẽ hữu ích với các nhà khoa học, những người làm việc trong lĩnh vực sản xuất sinh phẩm cho chẩn:

  • Nhà phát triển thử nghiệm chẩn đoán
  • Các nhà sản xuất sinh phẩm cho chẩn đoán
  • Nhân viên QA / QC trong lĩnh vực sản xuất sinh phẩm chẩn đoán

BÀI VIẾT HỮU ÍCH

ỨNG DỤNG HỮU ÍCH
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

NHẬN NGAY TƯ VẤN TỪ MERCK