09/09/2021 – Hội thảo trực tuyến – Nước tinh khiết trong kỹ thuật sắc ký lỏng và khối phổ

nước tinh khiết

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

NƯỚC TINH KHIẾT TRONG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG VÀ KHỐI PHỔ

Thời gian: Ngày 09/09/2021 vào 9:00AM – 10:30AM (giờ Việt Nam)

Nước đóng vai trò quan trong cuộc sống cũng như các thí nghiệm hằng ngày của bạn. Hãy cùng tiến sĩ Lee May May là giám đốc kỹ thuật cao cấp của Merck để tìm hiểu vai trò và ảnh hưởng của nước tinh khiết đến kỹ thuật sắc ký lỏng và khối phổ.

Công ty TNHH Merck Việt Nam

Liên hệ tư vấn:

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL