Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  như giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn… trên Merck Eshop

chuyển hóa
chuyển hóa

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Tìm hiểu tầm quan trọng của việc đo lường đồng thời quá trình chuyển hóa và tưới máu để phát hiện tế bào ung thư

Clinical Translation of Combined Hyperpolarized [1-13C] pyruvate and [13C, 15N2] urea MRI for Simultaneous Metabolic and Perfusion Imaging

Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra việc sử dụng chất chuyển hóa đánh dấu đồng vị ổn định siêu phân cực, ví dụ axit pyruvic -1-13C, trước khi chụp Cộng hưởng từ (MRI) giúp tăng độ nhạy lên hơn 10.000 lần so với chụp MRI thông thường.

Điều này cho phép các nhà nghiên cứu phát hiện các khu vực chuyển hóa bị thay đổi, đó là dấu hiệu của sự hiện diện của tế bào ung thư.

Ngoài ra, sự khác biệt của quá trình tưới máu trong cơ thể thường liên quan đến ung thư có thể được quan sát thấy khi sử dụng các chất không hoạt động chuyển hóa được đánh dấu đồng vị, chẳng hạn như urê -13C, 15N2.

Hội thảo trên web này thảo luận về những tiến bộ trong việc sử dụng các chất đánh dấu đồng vị ổn định để theo dõi quá trình tưới máu và chuyển hóa trong tế bào ung thư bằng kỹ thuật MRI

Nội dung chính:

 • Tầm quan trọng cuộc việc đo lường chụp xạ hình chuyển hoá và tưới máu trong phát hiện tế bào ung thư

 • Lợi ích và thử thách của việc sử dụng các tác nhân đánh dấu tưới máu đôi (13C, 15N) so với tác nhân đánh dấu đơn (13C)

 • Quy trình cho việc chuẩn bị mẫu

 • Thiết kế và kết quả của các nghiên cứu về độc chất

 • Quy trình kết hợp chụp xạ hình chuyển hoá và tưới máu trong một lần chụp duy nhất

Thông tin diễn giả:

hecong qin
Tiến sĩ Hecong Qin

Nghiên cứu viên sau tiến sĩ, UCSF Bioengineering

Đại học California, Mỹ

BÀI VIẾT HỮU ÍCH

ỨNG DỤNG HỮU ÍCH

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI