Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  như giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn… trên Merck Eshop

Chương trình khuyến mãi dòng sản phẩm AQUASTAR®

ACCURATELY FROM DROP TO DRIP!

Trải nghiệm dòng sản phẩm THUỐC THỬ VÀ CHẤT CHUẨN Karl Fischer của Merck và nhận ngay loa X-Mini Bluetooth

Chuẩn độ Karl Fischer (KF) là phương pháp xác định hàm lượng nước nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy. Do đó, chuẩn độ KF được lựa chọn trong việc kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất, nghiên cứu và phát triển.

Thuốc thử Aquastar® để chuẩn độ KF cho phép xác định hàm lượng nước trong các mẫu thể khí, lỏng và rắn với độ chính xác và độ tin cậy cao từ hàm lượng 1ppm đến 100%. Danh mục sản phẩm Aquastar® chất lượng cao bao gồm toàn bộ các loại thuốc thử KF theo phương pháp thể tích và điện lượng. Ngoài ra, để theo dõi và đánh giá thiết bị Karl Fischer, kiểm tra kết quả đo và xác định hệ số chuẩn độ của thuốc thử, chúng tôi cung cấp nhiều loại chuẩn nước khác nhau.

Ưu điểm dòng sản phẩm Aquastar:
 • Độ chính xác cao
 • Cho kết quả nhanh chóng và độ tái lập cao
 • Có khả năng phân tích hàm lượng nước lớn
 • Không bị kết tinh
 • Công thức cải tiến cho ứng dụng đặc biệt
 • cung cấp thuốc thử cho tất cả các loại ứng dụng
 • Các loại chuẩn nước đa dạng
 • Phân tích nước chính xác từ hàm lượng vết đến hàm lượng cao bằng chuẩn độ KF với thuốc thử và chất chuẩn Aquastar®!!!

Từ nay cho đến ngày 30/09/2021, khi đặt hàng 10.000.000VND các sản phẩm theo danh mục được chọn và gửi đơn đặt hàng hoặc hóa đơn cho chúng tôi, bạn sẽ nhận được loa X-Mini Bluetooth.

Xem chi tiết chương trình tại đây

Vui lòng nhập thông tin tại đây để nhận được loa X-Mini bluetooth  Đồng ý


  Truy cập và sử dụng nội dung trang web này cẩn phải tuân thủ các quy định và điều kiện về quyền riêng tư. Nếu bạn không đồng ý theo điều kiện này, bạn có thể ngừng truy cập và không sử dụng dịch vụ của trang

  Truy cập và sử dụng nội dung trang web này cẩn phải tuân thủ các quy định và điều kiện về quyền riêng tư. Nếu bạn không đồng ý theo điều kiện này, bạn có thể ngừng truy cập và không sử dụng dịch vụ của trang

  Đồng ý

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH

  ỨNG DỤNG HỮU ÍCH

  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI