Chương trình khuyến mãi dòng sản phẩm AQUASTAR®: ACCURATELY FROM DROP TO DRIP!

Chương trình khuyến mãi dòng sản phẩm AQUASTAR®

ACCURATELY FROM DROP TO DRIP!

Trải nghiệm dòng sản phẩm THUỐC THỬ VÀ CHẤT CHUẨN Karl Fischer của Merck và nhận ngay loa X-Mini Bluetooth

Chuẩn độ Karl Fischer (KF) là phương pháp xác định hàm lượng nước nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy. Do đó, chuẩn độ KF được lựa chọn trong việc kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất, nghiên cứu và phát triển.

Thuốc thử Aquastar® để chuẩn độ KF cho phép xác định hàm lượng nước trong các mẫu thể khí, lỏng và rắn với độ chính xác và độ tin cậy cao từ hàm lượng 1ppm đến 100%. Danh mục sản phẩm Aquastar® chất lượng cao bao gồm toàn bộ các loại thuốc thử KF theo phương pháp thể tích và điện lượng. Ngoài ra, để theo dõi và đánh giá thiết bị Karl Fischer, kiểm tra kết quả đo và xác định hệ số chuẩn độ của thuốc thử, chúng tôi cung cấp nhiều loại chuẩn nước khác nhau.

Ưu điểm dòng sản phẩm Aquastar:

Độ chính xác cao

Cho kết quả nhanh chóng và độ tái lập cao

Có khả năng phân tích hàm lượng nước lớn

Không bị kết tinh

Công thức cải tiến cho ứng dụng đặc biệt

cung cấp thuốc thử cho tất cả các loại ứng dụng

Các loại chuẩn nước đa dạng

Phân tích nước chính xác từ hàm lượng vết đến hàm lượng cao bằng chuẩn độ KF với thuốc thử và chất chuẩn Aquastar®!!!

Từ nay cho đến ngày 30/09/2021, khi đặt hàng 10.000.000VND các sản phẩm theo danh mục được chọn và gửi đơn đặt hàng hoặc hóa đơn cho chúng tôi, bạn sẽ nhận được loa X-Mini Bluetooth.

Xem chi tiết chương trình tại đây

Điều khoản và điều kiện:

Chương trình áp dụng cho các khách hàng tại Việt Nam

Đặt hàng qua đại lý chính thức của chúng tôi

Chương trinh áp dụng trên giá trị trước thuế của các sản phẩm dòng Aquastar, với đơn hàng có giá trị tối thiêu 10.000.000 VND.

Chương trình áp dụng đến ngày 30/09/2021

Màu sắc của loa có thể thay đổi.

Danh mục sản phẩm tham gia chương trình

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết:

Email: MVN_LSmarketing@merckgroup.com

Hotline: +84 28 38420117

Vui lòng nhập thông tin tại đây để nhận được loa X-Mini bluetooth

  Đồng ý
  Truy cập và sử dụng nội dung trang web này cẩn phải tuân thủ các quy định và điều kiện về quyền riêng tư. Nếu bạn không đồng ý theo điều kiện này, bạn có thể ngừng truy cập và không sử dụng dịch vụ của trang
  Truy cập và sử dụng nội dung trang web này cẩn phải tuân thủ các quy định và điều kiện về quyền riêng tư. Nếu bạn không đồng ý theo điều kiện này, bạn có thể ngừng truy cập và không sử dụng dịch vụ của trang
  Đồng ý

  Chương trình khuyến mãi dòng sản phẩm AQUASTAR®

  ACCURATELY FROM DROP TO DRIP!

  Trải nghiệm dòng sản phẩm THUỐC THỬ VÀ CHẤT CHUẨN Karl Fischer của Merck và nhận ngay loa X-Mini Bluetooth

  Chuẩn độ Karl Fischer (KF) là phương pháp xác định hàm lượng nước nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy. Do đó, chuẩn độ KF được lựa chọn trong việc kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất, nghiên cứu và phát triển.

  Thuốc thử Aquastar® để chuẩn độ KF cho phép xác định hàm lượng nước trong các mẫu thể khí, lỏng và rắn với độ chính xác và độ tin cậy cao từ hàm lượng 1ppm đến 100%. Danh mục sản phẩm Aquastar® chất lượng cao bao gồm toàn bộ các loại thuốc thử KF theo phương pháp thể tích và điện lượng. Ngoài ra, để theo dõi và đánh giá thiết bị Karl Fischer, kiểm tra kết quả đo và xác định hệ số chuẩn độ của thuốc thử, chúng tôi cung cấp nhiều loại chuẩn nước khác nhau.

  Ưu điểm dòng sản phẩm Aquastar:

  Độ chính xác cao

  Cho kết quả nhanh chóng và độ tái lập cao

  Có khả năng phân tích hàm lượng nước lớn

  Không bị kết tinh

  Công thức cải tiến cho ứng dụng đặc biệt

  cung cấp thuốc thử cho tất cả các loại ứng dụng

  Các loại chuẩn nước đa dạng

  Phân tích nước chính xác từ hàm lượng vết đến hàm lượng cao bằng chuẩn độ KF với thuốc thử và chất chuẩn Aquastar®!!!

  Từ nay cho đến ngày 30/09/2021, khi đặt hàng 10.000.000VND các sản phẩm theo danh mục được chọn và gửi đơn đặt hàng hoặc hóa đơn cho chúng tôi, bạn sẽ nhận được loa X-Mini Bluetooth.

  Xem chi tiết chương trình tại đây

  Điều khoản và điều kiện:

  Chương trình áp dụng cho các khách hàng tại Việt Nam

  Đặt hàng qua đại lý chính thức của chúng tôi

  Chương trinh áp dụng trên giá trị trước thuế của các sản phẩm dòng Aquastar, với đơn hàng có giá trị tối thiêu 10.000.000 VND.

  Chương trình áp dụng đến ngày 30/09/2021

  Màu sắc của loa có thể thay đổi.

  Danh mục sản phẩm tham gia chương trình

  Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết:

  Email: MVN_LSmarketing@merckgroup.com

  Hotline: +84 28 38420117

  Vui lòng nhập thông tin tại đây để nhận được loa X-Mini bluetooth

   Đồng ý
   Truy cập và sử dụng nội dung trang web này cẩn phải tuân thủ các quy định và điều kiện về quyền riêng tư. Nếu bạn không đồng ý theo điều kiện này, bạn có thể ngừng truy cập và không sử dụng dịch vụ của trang
   Truy cập và sử dụng nội dung trang web này cẩn phải tuân thủ các quy định và điều kiện về quyền riêng tư. Nếu bạn không đồng ý theo điều kiện này, bạn có thể ngừng truy cập và không sử dụng dịch vụ của trang
   Đồng ý

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL