fbpx
tiền xét nghiệm

14/07/2021 – Hội thảo trực tuyến – Khắc phục sự cố của quy trình tiền xét nghiệm trong giải phẫu bệnh

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: 

Khắc phục sự cố của quy trình tiền xét nghiệm trong giải phẫu bệnh: Khảo sát hành trình của mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân đến từng phiến kính trong phòng xét nghiệm

Thời gian: 11:00 pm ngày 14/07/2021 (thứ tư) (giờ Việt Nam)

Tiêu chuẩn hóa hệ thống tài liệu các quy trình xử lý trước khi xét nghiệm mô học là điều cần thiết để phục vụ công tác chẩn đoán kịp thời và chính xác.

Hội thảo trực tuyến này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về từng công đoạn thực hiện từ thời điểm lấy mẫu mô đến trước khi thực hiện xét nghiệm. Bên cạnh đó, các ảnh hưởng của công tác tiêu chuẩn hóa các quy trình tiền phân tích sẽ được thảo luận trong hội thảo.

BÀI VIẾT HỮU ÍCH

ỨNG DỤNG HỮU ÍCH
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

NHẬN NGAY TƯ VẤN TỪ MERCK