fbpx
CHƯƠNG TRÌNH M-CLARITYTM Chương trinh chất lượng và hệ thống phân loại minh bạch

Chương trình M-Clarity. Chương trình chất lượng và hệ thống phân loại minh bạch

CHƯƠNG TRÌNH M-CLARITYTM

Chương trinh chất lượng và hệ thống phân loại minh bạch

Merck là tập đoàn với lịch sử hơn 360 năm hình thành và phát triển với các dải sản phẩm rộng lớn cung cấp cho rất nhiều phân khúc khách hàng trong lĩnh vực Khoa học Đời sống. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với xu hướng ngày cànng nhiều các quy trình, yêu cầu, quy định và tiêu chuẩn địa phương được ban hành, dựa trên những chương trình chất lượng đã có, Merck đã tiến hành thống nhất và xây dựng một chương trình chất lượng đặc biệt tên là M-Clarity.

Chương trình này được xây dựng với mục tiêu xác định mức chất lượng của sản phẩm và cải thiện tính minh bạch về thông tin của sản phẩm và dịch vụ trên toàn bộ danh mục sản phẩm trong lĩnh vực Khoa học đời sống.

Ma trận M-CLARITY™

Các quy định, tiêu chuẩn ngành liên quan hoặc các lĩnh vực có yêu cầu quản lý cao, ví dụ như sản xuất dược phẩm hoặc thiết bị dùng trong chẩn đoán luôn cần được cung cấp các tài liệu nâng cao và hỗ trợ về chất lượng.

Các cấp chất lượng MQ của Chương trình M-Clarity ™ cung cấp hệ thống phân loại minh bạch để bạn có thể tự tin lựa chọn các sản phẩm phù hợp đáp ứng nhu cầu:

  • Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và quy định thích hợp
  • Danh mục sản phẩm minh bạch
  • Dịch vụ thông báo khi có thay đổi
  • Tài liệu và các hỗ trợ khác
  • Ma trận M-Clarity ™ bao gồm 6 cấp độ MQ từ MQ100 đến MQ600 xác định các thuộc tính chất lượng và những thay đổi đáng chú ý trong mỗi cấp độ.

Để tìm hiểu thêm về các thuộc tính chất lượng và những thay đổi đáng chú ý, vui lòng tải về các tài liệu sau:

BÀI VIẾT HỮU ÍCH

ỨNG DỤNG HỮU ÍCH
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

NHẬN NGAY TƯ VẤN TỪ MERCK