Nghiên cứu và phát triển Vaccine

Trung tâm thông tin

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VACCINE

Merck cam kết trong việc thúc đẩy sự phát triển vaccine an toàn, hiệu quả, và kịp thời bắt đầu từ sự lựa chọn phong phú các sản phẩm khoa học nhằm hỗ trợ bạn khám phá, xây dựng công thức và kiểm soát chất lượng (QC) ở mọi giai đoạn :

- Phân tích đặc tính mầm bệnh và tương tác với vật chủ

- Phát hiện và lựa chọn kháng nguyên

- Tổng hợp mRNA

- Phát hiện và tinh sạch protein

- Công cụ xây dựng công thức vaccine

- Đánh giá phản ứng miễn dịch

Chúng tôi mang tới những công cụ và hóa chất có chất lượng cao nhất để phát triển các thử nghiệm cận lâm sàng — với mục tiêu thúc đẩy và giữ vững sự phát triển và nghiên cứu vaccine khi hàng tỷ người trông đợi vào nó.

Ghé thăm trung tâm thông tin về nghiên cứu và phát triển vaccine của Merck tại: https://www.sigmaaldrich.com/process-solutions/vaccines/vaccine-research-and-development.html

Trung tâm thông tin

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VACCINE

Merck cam kết trong việc thúc đẩy sự phát triển vaccine an toàn, hiệu quả, và kịp thời bắt đầu từ sự lựa chọn phong phú các sản phẩm khoa học nhằm hỗ trợ bạn khám phá, xây dựng công thức và kiểm soát chất lượng (QC) ở mọi giai đoạn :

- Phân tích đặc tính mầm bệnh và tương tác với vật chủ

- Phát hiện và lựa chọn kháng nguyên

- Tổng hợp mRNA

- Phát hiện và tinh sạch protein

- Công cụ xây dựng công thức vaccine

- Đánh giá phản ứng miễn dịch

Chúng tôi mang tới những công cụ và hóa chất có chất lượng cao nhất để phát triển các thử nghiệm cận lâm sàng — với mục tiêu thúc đẩy và giữ vững sự phát triển và nghiên cứu vaccine khi hàng tỷ người trông đợi vào nó.

Ghé thăm trung tâm thông tin về nghiên cứu và phát triển vaccine của Merck tại: https://www.sigmaaldrich.com/process-solutions/vaccines/vaccine-research-and-development.html

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL