Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  (giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn…) hoặc nhận báo giá trên Merck Eshop

AFS – CLRW Hệ Thống Xử Lý Nước Phòng Thí Nghiệm

afs clrw xử lý nước phòng thí nghiệm

Our Analyzer Feed Systems (AFS) produce Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW) with reduced water consumption, thereby significantly decreasing tap water expenses. As water is the most frequently used fluidic reagent onboard a clinical analyzer, the choice of water purification system is key to smooth and uninterrupted daily lab operations.    TƯ VẤN
    SẢN
    PHẨM TỪ MERCK