Chuẩn Bị Và Tinh Sạch Mẫu

tinh sạch mẫu  

Danh mục sản phẩm chuẩn bị và tinh sạch mẫu của chúng tôi bao gồm các sản phẩm tách pha rắn (SPE), vi tách pha rắn (SPME), theo dỗi không khí, phân giải mẫu, sản phẩm lọc, sắc ký nhanh và LPLC.

Vi tách chiết pha rắn, SPME Fibers, SPME cho phân tích LC, Nitinol-core SPME fibers.

Tách chiết pha rắn, tách chiết SPE truyền thống, các sản phẩm đặc thù, Công nghệ HybridSPE®-Phospholipid.

– Supel® Swift HLB cho các tách chiết dung dịch thông thường
– Supelclean™ và Supelclean™ ENVI sản phẩm chuyên cho kiểm soát các mẫu môi trường, công nghiệp
– Supel™ Tox cho phân tích mycotoxin
– SupelMIP® cho phân tích phân tử, polymer với độ nhạy cao
– Supelclean™ EZ-POP NP để tách POPs trong mẫu dầu
– HybridSPE® DPX® 96-tip cho phân tích nhiều mẫu

QuEChERS (Dispersive SPE) dùng phương pháp “QuEChERS”tách mẫu bằng cách lắc, li tâm để đạt kết quả Nhanh, Dễ dàng, Tiết Kiệm, Hiệu Quả và An Toàn. Phương pháp này thường được dùng trong các ứng dụng phân tích đa tạp trong thuốc trừ sâu của mẫu thực phẩm, nông nghiệp, theo phương pháp EN 15662:2008 và AOAC 2007.01.

– QuEChERS (Dispersive SPE)
– Supel™ QuE Z-Sep để tách béo trong các nền mẫu phức tạp
– Supel™ QuE Verde cho các mẫu khó

Giải pháp Kiểm soát không khí, các sản phẩm hỗ trợ lấy mẫu để phân tích các mẫu khí, mẫu bay hơi. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm lấy mẫu chủ động (sử dụng bơm); bị động (dựa vào các phân tử phân tán và không yêu cầu bơm); và lấy mẫu tổng.

– Lấy mẫu chủ động
– Lấy mẫu bị động
– Lấy mẫu toàn phần
– Lọc mẫu khí
– Thiết bị hỗ trợ

KHÁM PHÁ ỨNG DỤNG KHÁC

Giải pháp lọc phân tích cho Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Lọc mẫu là chìa khóa quan trọng để đảm bảo cho thí nghiệm HPLC diễn ra chính xác và đem đến kết quả có độ tái lặp cao. Merck tự hào đem đến các giải pháp lọc cao cấp, giúp ngăn ngừa tắc nghẽn làm hư hỏng cột và cải thiện tỷ lệ tín hiệu nhiễu nền, duy trì đường nền rõ ràng và tối đa hóa thời gian hoạt động của thiết bị.

Read More »

    TƯ VẤN
    SẢN
    PHẨM TỪ MERCK