fbpx

Lưu Ý: Quý khách hàng có thể tham khảo và tải ngay Brochure sản phẩm tại đây

chất ô nhiễm hữu cơ

CHUẨN CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ

Một môi trường trong sạch và an toàn là yêu cầu thiết yếu để có một cuộc sống chất lượng và lành mạnh. Merck cung cấp các loại chất chuẩn chất lượng cao ở nhiều định dạng (dạng khô, dạng dung dịch, dạng nền mẫu) phù hợp để phân tích mẫu đất, nước, không khí hoặc chất thải

Các loại chất chuẩn tham chiếu hữu cơ nguy hại cho con người và môi trường bao gồm PAH, PCB, phenol, chất ô nhiễm không khí, chất nổ, sản phẩm phân hủy trong chiến tranh hóa học, chất làm dẻo, phụ phẩm khử trùng, chất chống cháy, phthalate, chất bay hơi, chất bán bay hơi, và nhiều loại chất chuẩn khác.

• Polychlorinated Biphenyls (PCBS), Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHS)/ chuẩn PCBS, chuẩn PAHS

• Volatile and Semi-volatile Organic Reference Material/ Chuẩn chất hữu cơ bay hơi và bán bay hơi

• Flame Retardants and Perfluoroalkylated Substances (PFAS)/ chuẩn PFAS

• Plasticizer, Phthalates and Disinfection-by Products/ chuẩn plastic, phthalate và các sản phẩm khử trùng

• Substances of Very High Concern (SVHC)

• Air Pollutant Standards/ Chuẩn chất ô nhiễm không khí

Xem thông tin chi tiết sản phẩm tại đây

Tài liệu liên quan

  • ASSET™ EZ4 Dry Samplers for Isocyanates – xem chi tiết tại đây
  • Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) – xem chi tiết tại đây
  • Solutions for your Organics Lab – xem chi tiết tại đây

Danh mục sản phẩm phổ biến

MÃ SẢN PHẨMTÊN SẢN PHẨM
ERP-109S-5MLPENTAERYTHRITOL TETR
74208-5GMETHYL NONADECANOATE
ERT-107S-5ML2,4,6-TRINITROTOLUEN
76887-10ML-FDIOXANO
74208-1GMETHYL NONADECANOATE
73117-5ML-F1-HEXANOL, ESTANDAR
51633-5GMETHYL HEPTADECANOAT
77597-10ML-F1-PENTANOL, STANDARD
85978-10ML-FETILEN GLICOL, (1,2-)
52750-50MLHEXANE, STANDARD FOR
CRM480852-CHLOROETHANOL,1X1M
12540-50ML-FBENZENE, STANDARD FO
91558-5MLMETHYL TRIDECANOATE
96566-5ML-F1-PROPANOL, STANDARD
72438-5ML-FN,N-DIMETHYLFORMAMID
95680-5MLP-XILENO, ESTANDAR P
CRM48891ETHYLENE OXIDE, 1X1M
91478-1GMETHYL TRICOSANOATE
49452-UC7 – C40 Saturated Alkanes Standard
40147-UC8-C40 ALKANES CALIB
30540-25MLDECANE, STANDARD FOR
82762-10ML-FMETHANOL, STANDARD F
08421-25ML-FBENZYL ALCOHOL, STAN
51411-5ML-FFLUOROBENZENE, STAND
44896-U1,2,4-BUTANETRIOL,IN
87920-25MLTETRAMETHYLSILANE, A
ICS045-100MLFormaldehyde IC Stan
90872-10ML-FACETONE, STANDARD FO
48625-SIALVINYL CHLORIDE,1X1ML
1096050005N-HEXADECANE REFEREN

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn thêm

KHÁM PHÁ ỨNG DỤNG KHÁC

NHẬN NGAY TƯ VẤN TỪ MERCK