chất ô nhiễm hữu cơ

CHUẨN CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ

Một môi trường trong sạch và an toàn là yêu cầu thiết yếu để có một cuộc sống chất lượng và lành mạnh. Merck cung cấp các loại chất chuẩn chất lượng cao ở nhiều định dạng (dạng khô, dạng dung dịch, dạng nền mẫu) phù hợp để phân tích mẫu đất, nước, không khí hoặc chất thải

Các loại chất chuẩn tham chiếu hữu cơ nguy hại cho con người và môi trường bao gồm PAH, PCB, phenol, chất ô nhiễm không khí, chất nổ, sản phẩm phân hủy trong chiến tranh hóa học, chất làm dẻo, phụ phẩm khử trùng, chất chống cháy, phthalate, chất bay hơi, chất bán bay hơi, và nhiều loại chất chuẩn khác.

• Polychlorinated Biphenyls (PCBS), Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHS)/ chuẩn PCBS, chuẩn PAHS

• Volatile and Semi-volatile Organic Reference Material/ Chuẩn chất hữu cơ bay hơi và bán bay hơi

• Flame Retardants and Perfluoroalkylated Substances (PFAS)/ chuẩn PFAS

• Plasticizer, Phthalates and Disinfection-by Products/ chuẩn plastic, phthalate và các sản phẩm khử trùng

• Substances of Very High Concern (SVHC)

• Air Pollutant Standards/ Chuẩn chất ô nhiễm không khí

Xem thông tin chi tiết sản phẩm tại đây

Tài liệu liên quan

• ASSET™ EZ4 Dry Samplers for Isocyanates – xem chi tiết tại đây

Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) – xem chi tiết tại đây

Solutions for your Organics Lab – xem chi tiết tại đây

Danh mục sản phẩm phổ biến

MÃ SẢN PHẨM
TÊN SẢN PHẨM
ERP-109S-5ML
PENTAERYTHRITOL TETR
74208-5G
METHYL NONADECANOATE
ERT-107S-5ML
2,4,6-TRINITROTOLUEN
76887-10ML-F
DIOXANO
74208-1G
METHYL NONADECANOATE
73117-5ML-F
1-HEXANOL, ESTANDAR
51633-5G
METHYL HEPTADECANOAT
77597-10ML-F
1-PENTANOL, STANDARD
85978-10ML-F
ETILEN GLICOL, (1,2-
52750-50ML
HEXANE, STANDARD FOR
CRM48085
2-CHLOROETHANOL,1X1M
12540-50ML-F
BENZENE, STANDARD FO
91558-5ML
METHYL TRIDECANOATE,
96566-5ML-F
1-PROPANOL, STANDARD
72438-5ML-F
N,N-DIMETHYLFORMAMID
95680-5ML
P-XILENO, ESTANDAR P
CRM48891
ETHYLENE OXIDE, 1X1M
91478-1G
METHYL TRICOSANOATE,
49452-U
C7 - C40 Saturated Alkanes Standard
40147-U
C8-C40 ALKANES CALIB
30540-25ML
DECANE, STANDARD FOR
82762-10ML-F
METHANOL, STANDARD F
08421-25ML-F
BENZYL ALCOHOL, STAN
51411-5ML-F
FLUOROBENZENE, STAND
44896-U
1,2,4-BUTANETRIOL,IN
87920-25ML
TETRAMETHYLSILANE, A
ICS045-100ML
Formaldehyde IC Stan
90872-10ML-F
ACETONE, STANDARD FO
48625-SIAL
VINYL CHLORIDE,1X1ML
1096050005
N-HEXADECANE REFEREN

KHÁM PHÁ ỨNG DỤNG KHÁC

Giải pháp lọc phân tích cho Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Lọc mẫu là chìa khóa quan trọng để đảm bảo cho thí nghiệm HPLC diễn ra chính xác và đem đến kết quả có độ tái lặp cao. Merck tự hào đem đến các giải pháp lọc cao cấp, giúp ngăn ngừa tắc nghẽn làm hư hỏng cột và cải thiện tỷ lệ tín hiệu nhiễu nền, duy trì đường nền rõ ràng và tối đa hóa thời gian hoạt động của thiết bị.

Read More »

    TƯ VẤN
    SẢN
    PHẨM TỪ MERCK