Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  (giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn…) hoặc nhận báo giá trên Merck Eshop

Chuẩn có nguồn gốc thực vật

Chuẩn có nguồn gốc thực vật 

Các sản phẩm từ thực vật được sử dụng rộng rãi như thảo dược chữa bệnh, thực phẩm chức năng hoặc các ứng dụng mỹ phẩm. Sự phức tạp và các biến thể tự nhiên thành phần hóa học của thực vật đặt ra những thách thức lớn đối với kiểm soát chất lượng và tính xác thực sản phẩm có nguồn gốc thực vật. Phương pháp sắc ký phân tích dấu vân tay của các hợp chất marker bao gồm cả các hợp chất độc nhất và các thành phần chung là phương pháp hiệu quả để xác minh các loài thực vật và phát hiện tạp nhiễm tiềm ẩn với các bộ phận thực vật khác nhau, các loài khác nhau, hoặc việc bổ sung các hợp chất tổng hợp. Supelco có một danh mục toàn diện hơn 1500 các chất chuẩn thảo dược nguyên chất của những hợp chất marker quan trọng nhất cho nhiều loại thực vật. 

Bổ sung cho các chuẩn marker tinh khiết này, chúng tôi cũng cung cấp một loạt các chuẩn chiết xuất thực vật và hỗn hợp chuẩn được chứng nhận (CRM) dùng cho hiệu chuẩn để định tính và làm chuẩn hiệu chuẩn để định lượng. 

Khám phá danh mục chất chuẩn thực vật phong phú của Merck, bao gồm các hỗn hợp chuẩn hóa thực vật Cerillliant® , chuẩn NIST ® (SRM), và một loạt các chiết xuất thực vật từ HWI với kho dữ liệu footprint cho phân tích HPLC và HPTLC. 

  • Chuẩn hỗn hợp hóa thực vật Cerilliant® – Chuẩn CRM Supelco® được sản xuất với tên Cerilliant® tại Round Rock Texas theo chứng nhận ISO / IEC 17025 và ISO 17034 dùng cho hiệu chuẩn và xác minh nhiều thành phần chính của một số cây thuốc phổ biến nhất và thực phẩm chức năng. Hai hỗn hợp mới được bổ sung vào danh mục chất chuẩn của Merck là Kava và Ginger, được phát triển với sự cộng tác của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) – Phòng Thực phẩm chức năng (ODS). SigmaAldrich.com/phytochemicalmixes  
  •  Chuẩn thực vật NIST – Toàn bộ các chuẩn do Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) sản xuất hiện có trên SigmaAldrich.com. Danh mục chuẩn này bao gồm các chuẩn đủ điều kiện và 

các mẫu chuẩn chiết xuất từ thực vật đặc trưng được chứng nhận cho một loạt các chất phân tích bao gồm hóa thực vật, nguyên tố vi lượng, lipid, axit béo và vitamin. 

  • Chuẩn v chiết xuất thực vật từ HWI– Để kiểm tra tính xác thực của các sản phẩm có nguồn gốc thực vật, chúng tôi cung cấp một loạt các chuẩn chiết xuất thực vật với dấu vân tay HPLC và HPTLC dùng định tính các thành phần quan trọng nhất và định lượng một hoặc hai thành phần chính. Các bổ sung mới nhất cho danh mục này là chiết xuất từ cây cỏ ngọt và các chất chiết xuất từ vani tự nhiên và tổng hợp để phân biệt giữa chiết xuất tổng hợp và tự nhiên. Các sản phẩm này được sản xuất bởi dịch vụ dược phẩm HWI ở Rülzheim Đức.  

Xem thêm tài liệu về chuẩn có nguồn gốc thực vật tại đây


    TƯ VẤN
    SẢN
    PHẨM TỪ MERCK