Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  (giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn…) hoặc nhận báo giá trên Merck Eshop

image 10

Chuẩn điểm nóng chảy 

Điểm nóng chảy (MP) được định nghĩa là nhiệt độ tại đó một chất hóa học chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Việc xác định điểm nóng chảy được sử dụng rộng rãi để đánh giá đặc điểm của hóa chất tinh khiết và chất gây nghiện. Nó cũng được sử dụng trong phòng thí nghiệm R & D để kiểm soát chất lượng hóa (QC) và đảm bảo chất lượng (QA) nhằm xác định chất kết tinh và kiểm tra độ tinh khiết. Các phòng thí nghiệm phân tích liên quan đến QC / QA cần phải hiệu chuẩn thiết bị đo điểm nóng chảy thường xuyên để đảm bảo rằng thiết bị phù hợp với các tiêu chuẩn phòng thí nghiệm quốc tế, quốc gia và địa phương. Các chất chuẩn được sử dụng trong việc hiệu chuẩn thiết bị đo điểm nóng chảy được gọi là chuẩn điểm nóng chảy. 

Merck cung cấp các chuẩn điểm nóng chảy khác nhau từ Phenyl salicylat, khoảng điểm nóng chảy thấp 41,2-43,2 ° C đến Natri methanesulfonat, khoảng điểm nóng chảy cao 353,1-355,1 ° C. 

Các đặc điểm kỹ thuật của “Chuẩn điểm nóng chảy”: 

  • Liên kết chuẩn với chuẩn sơ cấp (LGC, London) 
  • Cấp độ : chuẩn phân tích (Analytical Standard) 
  • Tuổi thọ: 2 năm 
  • Cung cấp đầy đủ Chứng nhận phân tích- CoA và phiếu an toàn hóa chất- MSDS
  • 2 cách đánh giá điểm nóng chảy:  
  • – Theo dược điểnbỏ qua chênh lệch nhiệt độ (cao hơn) của lò nung và nhiệt độ mẫu trong quá trình gia nhiệt, nghĩa là đo nhiệt độ lò chứ không phải nhiệt độ mẫu. Do đó, điểm nóng chảy của dược chất phụ thuộc nhiều vào tốc độ gia nhiệt. 
  • – Theo cơ chế nhiệt động học: Điểm nóng chảy nhiệt động là điểm nóng chảy đúng về mặt vật lý. Giá trị này không phụ thuộc vào tốc độ gia nhiệt hoặc các thông số khác. 

Xác định điểm nóng chảy theo yêu cầu dược điển châu Âu (2.2.14.): 

Điểm nóng chảy được xác định bằng phương pháp mao dẫn như được mô tả trong Dược điển Châu Âu 10.5 (2.2.14.). Các yêu cầu của dược điển để xác định điểm nóng chảy được liệt kê: 

  • – Sử dụng các ống mao dẫn có đường kính ngoài từ 1,3–1,5 mm và độ dày thành từ 0,1–0,3 mm. 
  • – Áp dụng tốc độ gia nhiệt không đổi 1 ° C / phút. 
  • – Nhiệt độ ghi lại biểu thị nhiệt độ của đế sưởi, có thể là bể dầu hoặc một khối kim loại, trong đó đặt cặp nhiệt điện. 

Chuẩn điểm nóng chảy METTLER TOLEDO 

Các chuẩn của METTLER TOLEDO cung cấp các điểm nóng chảy dành riêng cho thiết bị METTLER TOLEDO được đo theo cơ chế nhiệt động lực học và cơ chế dược điển. Ngoài ra, các chuẩn này rất hữu ích cho việc hiệu chuẩn các dụng cụ đo điểm nóng chảy của METTLER TOLEDO. Giá trị của điểm nóng chảy là giá trị trung bình của 6 đến 12 phép đo bằng thiết bị đo điểm nóng chảy xuất sắc của METTLER TOLEDO MP 90 và MP 70 (phạm vi đo từ nhiệt độ môi trường lên đến 400 ° C) được hiệu chuẩn với các chuẩn sơ cấp. 

Bảng 1: Chuẩn hiệu chuẩn METTLER TOLEDO 

 

Mã đặt hàng 

tả 

Thành phần 

Điểm nóng chảy 

Đóng gói 

44770 

Chuẩn hiệu chuẩn METTLER TOLEDO ME 30034252, Phenyl salicylate 

Phenyl salicylate 

41.2 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.2 °C) 

(Dùng cho chế độ nhiệt động học) 

 

 

 

 

42.3 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.2 °C) 

(Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO FP theo dược điển, tốc độ gia nhiệt 1.0 °C /phút ) 

 

 

5g 

 

 

 

43.2 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.2 °C) 

(Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO MP theo dược điển, tốc độ gia nhiệt 1.0 °C /phút ) 

 

73664 

Chuẩn hiệu chuẩn METTLER TOLEDO ME 18870, Benzophenone 

Benzophenone 

47.4 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.2 °C) 

Dùng cho chế độ nhiệt động học, tốc độ gia nhiệt 2.0 °C /phút ) 

 

 

 

 

48.5 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.2 °C) 

(Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO FP900 theo dược điển, tốc độ gia nhiệt 1.0 °C /phút ) 

 

 

 

5g 

 

 

 

49.4 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.2 °C) 

(Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO MP theo dược điển, tốc độ gia nhiệt 1.0 °C /phút ) 

 

77634 

Chuẩn hiệu chuẩn METTLER TOLEDO ME 51143093, Vanillin 

Vanillin 

80.9 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.2 °C) 

(Dùng cho chế độ nhiệt động học ) 

 

 

 

 

82.0 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.2 °C) 

(Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO FP theo dược điển, tốc độ gia nhiệt 1.0 °C /phút ) 

 

 

5g 

 

 

 

82.9 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.2 °C) 

(Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO MP theo dược điển, tốc độ gia nhiệt 1.0 °C /phút ) 

 

73983 

Chuẩn hiệu chuẩn METTLER TOLEDO ME 18555, Benzoic acid 

Benzoic acid 

121.9 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.2 °C) 

(Dùng cho chế độ nhiệt động học ) 

 

 

 

 

123.0 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.2 °C) 

(Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO FP theo dược điển, tốc độ gia nhiệt 1.0 °C /phút ) 

 

 

5g 

 

 

 

123.9 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.2 °C) 

(Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO MP theo dược điển, tốc độ gia nhiệt 1.0 °C /phút ) 

 

Bảng 1: Chuẩn hiệu chuẩn METTLER TOLEDO (tiếp theo). 

 

Mã đặt hàng 

tả 

Thành phần 

Điểm nóng chảy 

Đóng gói 

15809 

Chuẩn hiệu chuẩn METTLER TOLEDO ME 30130597, 

p-Toluamide, 

p-Toluamide 

159.2 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.3 °C) 

(Dùng cho chế độ nhiệt động học ) 

 

 

 

 

160.2 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.3 °C 

(Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO FP theo dược điển, tốc độ gia nhiệt 1.0 °C /phút ) 

 

 

 

5g 

 

 

 

161.2 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.3 °C) 

(Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO MP theo dược điển, tốc độ gia nhiệt 1.0 °C /phút ) 

 

41131 

Chuẩn hiệu chuẩn METTLER TOLEDO ME 51143091, Saccharin 

Saccharin 

228.3 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.3 °C) 

(Dùng cho chế độ nhiệt động học ) 

 

 

 

 

229.3 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.3 °C) 

(Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO FP theo dược điển, tốc độ gia nhiệt 1.0 °C /phút ) 

 

 

 

5g 

 

 

 

230.3 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.3 °C) 

(Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO MP theo dược điển, tốc độ gia nhiệt 1.0 °C /phút ) 

 

94993 

Chuẩn hiệu chuẩn METTLER TOLEDO ME 30130598, Methyltriphenylphosphoniumbromide 

Methyltriphenylphosphoniumbromide 

232.6 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.3 °C) 

(Dùng cho chế độ nhiệt động học ) 

 

 

 

 

233.7 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.3 °C) 

(Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO FP900 theo dược điển, tốc độ gia nhiệt 1.0 °C /phút ) 

 

 

 

5g 

 

 

 

234.6 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.3 °C) 

(Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO MP theo dược điển, tốc độ gia nhiệt 1.0 °C /phút ) 

 

75035 

Chuẩn hiệu chuẩn METTLER TOLEDO ME 18872, Caffeine 

Caffeine 

236.2 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.2 °C) 

(Dùng cho chế độ nhiệt động học ) 

 

 

 

 

237.3 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.2 °C) 

(Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO FP theo dược điển, tốc độ gia nhiệt 1.0 °C /phút ) 

 

 

 

5g 

 

 

 

238.2 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.2 °C 

(Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO MP theo dược điển, tốc độ gia nhiệt 1.0 °C /phút ) 

 

42123 

Chuẩn hiệu chuẩn METTLER TOLEDO ME 30130599, Sodium acetate anhydrous 

Sodium acetate khan 

329.1 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.4 °C) 

(Dùng cho chế độ nhiệt động học ) 

 

 

 

 

330.1 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.4 °C) 

(Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO FP theo dược điển, tốc độ gia nhiệt 1.0 °C /phút ) 

 

 

 

5g 

 

 

 

331.1 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.4 °C) 

(Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO MP theo dược điển, tốc độ gia nhiệt 1.0 °C /phút ) 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Bảng 1: Chuẩn hiệu chuẩn METTLER TOLEDO (tiếp theo). 

 

Mã đặt hàng 

tả 

Thành phần 

Điểm nóng chảy 

Đóng gói 

49143 

Chuẩn hiệu chuẩn METTLER TOLEDO ME 51143095, Potassium nitrate 

Potassium nitrate 

333.2 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.5 °C) 

(Dùng cho chế độ nhiệt động học ) 

 

 

 

334.3 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.5 °C) 

(Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO FP theo dược điển, tốc độ gia nhiệt 1.0 °C /phút ) 

 

 

 

5g 

335.2 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.5 °C) 

(Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO MP theo dược điển, tốc độ gia nhiệt 1.0 °C /phút ) 

04229 

Chuẩn hiệu chuẩn METTLER TOLEDO ME 30130610, Sodium methanesulfonate 

Sodium methanesulfonate 

353.1 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.4 °C) 

(Dùng cho chế độ nhiệt động học ) 

 

 

 

354.2 °C 

(Độ lệch chuẩn = 0.4 °C) (Dùng cho thiết bị METTLER TOLEDO FP900 theo dược điển, tốc độ gia