Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  (giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn…) hoặc nhận báo giá trên Merck Eshop

CHUẨN LÝ HÓA

CHUẨN LÝ HÓA

Chất chuẩn về tính chất vật lý và hóa học được sử dụng trong mọi lĩnh vực. 

Việc hiệu chuẩn thiết bị trong nhiều phương pháp phân tích đặc trưng đòi hỏi phải sử dụng các chuẩn đặc tính vật lý và hóa học. Các thiết bị đo điểm nóng chảy, tỷ trọng, độ đục, màu sắc và quang phổ rất quan trọng đối với phòng thí nghiệm nhằm xác định và nhận dạng các chất hóa học. Các phòng thí nghiệm yêu cầu các phép đo đáng tin cậy để đảm bảo phân tích thành công. Bước đầu tiên để đảm bảo các thiết bị phòng thí nghiệm đạt độ chính xác cao là sử dụng các chất chuẩn phân tích hàng đầu. 

Merck cung cấp một loạt các chất chuẩn chất lượng cao và các chất chuẩn được chứng nhận (CRM) đảm bảo quá trình hiệu chuẩn thiết bị chính xác. Có nhiều lựa chọn từ một loạt các chất chuẩn và chuẩn tham chiếu được chứng nhận (CRM) cho nhiều thông số thử nghiệm như:

  • Xác định nước (Chuẩn Karl Fischer) 

  • pH 

  • Độ dẫn điện 

  • Tỉ trọng 

  • Điểm chớp cháy 

  • Chỉ số khúc xạ 

  • Điểm đóng băng 

  • Độ nhớt 

  • Phân tích thể tích 

  • Màu sắc 

  • Nhu cầu Oxy sinh học (BOD) / nhu cầu oxy hóa học (COD) 

  • Chỉ số axit / axit tổng (TAN) 

  • Chỉ số bazo/ bazo tổng (TBN) 

  • Phản ứng redox 

  • Tổng hữu cơ  (TOC) 

  • Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 

  • Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 

  • Độ đục 

  • Độ nóng chảy 

  • Kích thước hạt 

  • Đánh giá hệ thống HPLC 

  • phân tích UV / VIS 

  • Độ cứng 

Ngoài ra, Merck còn có các chuẩn hóa dầu được sử dụng rộng rãi trong việc hiệu chuẩn các thiết bị dùng trong thử nghiệm dầu mỏ và các sản phẩm dẫn xuất. Các chất chuẩn này gồm có:

  • Chuẩn điểm đám mây 

  • Chuẩn điểm Aniline 

  • Chuẩn số Cetane 

  • Chuẩn CFPP 

  • Chuẩn chưng cất 

  • Chuẩn về điểm đóng băng 

  • Chuẩn về điểm đổ 

  • Chuẩn điểm khói 

Chúng tôi cung cấp một danh mục lớn về chuẩn các tính chất vật lý và hóa học với các ứng dụng trong hầu hết mọi ngành khác nhau, từ dược phẩm, công nghiệp, môi trường, thực phẩm & đồ uống & khoa học vật liệu. Danh mục bao gồm hơn 20 nhóm với gần 1300 sản phẩm. 

Các đặc điểm chính của dòng chuẩn đặc tính lý hóa: 

  • – An toàn: Được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 17034 và ISO / IEC 17025

  • – Tin cậy: liên kết chuẩn với hệ đơn vị SI thông qua NIST (Viện quốc gia Tiêu chuẩn và Công nghệ Mỹ) và PTB (Viện Kỹ thuật vật lý, Viện Đo lường Quốc gia– Đức)

  • – Sẵn sàng cho đánh giá: Chứng nhận Phân tích (CoA) đầy đủ cho mọi sản phẩm

  • – Có nhiều định dạng phù hợp với nhu cầu của khách hàng

  • – Có 3 cấp độ chất lượng theo mô hình kim tự tháp CHẤT CHUẨN: chuẩn tham chiếu được chứng nhận (CRM), chuẩn tham chiếu (RM) & Chuẩn phân tích (AS)

Tham khảo Brochure về dòng sản phẩm chuẩn đặc tính vật lý và hóa học tại đây 


  TƯ VẤN
  SẢN
  PHẨM TỪ MERCK