CHUẨN LÝ HÓA

CHUẨN LÝ HÓA

Chất chuẩn về tính chất vật hóa học được sử dụng trong mọi lĩnh vực. 

Việc hiệu chuẩn thiết bị trong nhiều phương pháp phân tích đặc trưng đòi hỏi phải sử dụng các chuẩn đặc tính vật lý và hóa học. Các thiết bị đo điểm nóng chảy, tỷ trọng, độ đục, màu sắc và quang phổ rất quan trọng đối với phòng thí nghiệm nhằm xác định và nhận dạng các chất hóa học. Các phòng thí nghiệm yêu cầu các phép đo đáng tin cậy để đảm bảo phân tích thành công. Bước đầu tiên để đảm bảo các thiết bị phòng thí nghiệm đạt độ chính xác cao là sử dụng các chất chuẩn phân tích hàng đầu. 

Merck cung cấp một loạt các chất chuẩn chất lượng cao và các chất chuẩn được chứng nhận (CRM) đảm bảo quá trình hiệu chuẩn thiết bị chính xác. Có nhiều lựa chọn từ một loạt các chất chuẩn và chuẩn tham chiếu được chứng nhận (CRM) cho nhiều thông số thử nghiệm như:

Xác định nước (Chuẩn Karl Fischer) 

• pH 

Độ dẫn điện 

Tỉ trọng 

Điểm chớp cháy 

Chỉ số khúc xạ 

Điểm đóng băng 

Độ nhớt 

Phân tích thể tích 

 Màu sắc 

Nhu cầu Oxy sinh học (BOD) / nhu cầu oxy hóa học (COD) 

Chỉ ́ axit / axit tổng (TAN) 

Chỉ ́ bazo/ bazo tổng (TBN) 

Phản ứng redox 

Tổng hữu   (TOC) 

Tổng chất rắn lửng (TSS) 

Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 

Độ đục 

Độ nóng chảy 

Kích thước hạt 

 

Đánh giá hệ thống HPLC 

phân tích UV / VIS 

 

Độ cứng 

Ngoài ra, Merck còn có các chuẩn hóa dầu  được sử dụng rộng rãi trong việc hiệu chuẩn các thiết bị dùng trong thử nghiệm dầu mỏcác sản phẩm dẫn xuất. Các chất chuẩn này gồm có: 

Chuẩn điểm đám mây 

Chuẩn điểm Aniline 

Chuẩn số Cetane 

Chuẩn CFPP 

Chuẩn chưng cất 

Chuẩn về điểm đóng băng 

Chuẩn về điểm đổ 

Chuẩn điểm khói 

Chúng tôi cung cấp một danh mục lớn về chuẩn các tính chất vật lý và hóa học với các ứng dụng trong hầu hết mọi ngành khác nhau, từ dược phẩm, công nghiệp, môi trường, thực phẩm & đồ uống & khoa học vật liệu. Danh mục bao gồm hơn 20 nhóm với gần 1300 sản phẩm. 

Các đặc điểm chính của dòng chuẩn đặc tính lý hóa: 

 • An toàn: Được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 17034 và ISO / IEC 17025
 • Tin cậy: liên kết chuẩn với hệ đơn vị SI thông qua NIST (Viện quốc gia Tiêu chuẩn và Công nghệ Mỹ) và PTB (Viện Kỹ thuật vật lý, Viện Đo lường Quốc gia– Đức)
 • Sẵn sàng cho đánh giá: Chứng nhận Phân tích (CoA) đầy đủ cho mọi sản phẩm
 • – Có nhiều định dạng phù hợp với nhu cầu của khách hàng
 • – Có 3 cấp độ chất lượng theo mô hình kim tự tháp CHẤT CHUẨN: chuẩn tham chiếu được chứng nhận (CRM), chuẩn tham chiếu (RM) & Chuẩn phân tích (AS)

Xem thêm tài liệu liên quan tại đây

  TƯ VẤN
  SẢN
  PHẨM TỪ MERCK