thuốc trừ sâu

CHUẨN THUỐC TRỪ SÂU

Thuốc trừ sâu là các chất có thể là tác nhân hóa học, sinh học (như vi rút, vi khuẩn, chất kháng khuẩn, chất khử trùng, v.v.) hoặc hỗn hợp các vật liệu nhằm ngăn chặn, tiêu diệt, xua đuổi hoặc giảm thiểu bất kỳ dịch hại nào cho cây trồng. Chúng được sử dụng để loại bỏ các loài gây hại mục tiêu như côn trùng, động vật gặm nhấm, cỏ dại, vi khuẩn, mầm bệnh thực vật, động vật thân mềm, tuyến trùng (giun đũa), nấm mốc, nấm và bất kỳ vi khuẩn nào phá hoại tài sản,  lây lan bệnh tật hoặc là vật trung gian truyền bệnh.

Dư lượng từ các loại thuốc trừ sâu này có thể tồn tại trong không khí, đất, nước và thực phẩm. Với danh mục chất chuẩn thuốc trừ sâu của chúng tôi, bạn có thể giám sát chính xác chất lượng đất, nước và thực phẩm phù hợp với các quy định quốc gia và quốc tế.

• Chuẩn thuốc trừ sâu cho phân tích PESTANAL – Pesticide Analytical Standard Grade (PESTANAL®)

• Chuẩn thuốc trừ sâu được chứng nhận TraceCERT®- Pesticide Certified Reference Material Grade (TraceCERT®) 

• Thuốc trừ sâu đánh đấu đồng vị ổn định – Isotope Labeled Pesticides

• Thuốc trừ sâu trao đổi chất – Pesticide Metabolites

• Chuẩn thuốc trừ sâu – Pesticide Reference Material Grade

Xem chi tiết sản phẩm tại đây

Các ứng dụng liên quan

• Ứng dụng Phân tích Fipronil trong trứng – xem chi tiết tại đây

• Flyer Fipronil – xem tại đây 

• Hội thảo trực tuyến – Pesticide routine certification procedure – from analytical standards to certified reference materials – xem tại đây

Danh mục các sản phẩm phổ biến

MÃ SẢN PHẨM
TÊN SẢN PHẨM
33442-50MG
Imiprothrin (mixture)
45686-250MG
THIDIAZURON PESTANAL
45520-100MG
GLUFOSINATE-AMMONIUM
45553-100MG
MANCOZEB
31058-100MG
LAMBDA-CYHALOTHRIN P
36128-100MG
CYPERMETHRIN (MIXTUR)
45423-250MG
DELTAMETHRIN PESTANA
34190-50MG
Clethodim, Pestanal
45626-100MG
PIPERONYL BUTOXIDE P
46451-100MG
FIPRONIL =>97 % (HPL
46114-250MG
TRANSFUTHRIN PESTANA
31732-100MG
ABAMECTIN
37913-100MG-R
Chlorfenapyr
32523-100MG
Flurprimidol PESTANA
46192-100MG-R
PARAOXON-METILO PEST
33859-100MG-R
S-METOLACHLOR - PEST
90426-50MG
HEPTACHLOR
43931-100MG
BIFENTHRIN
34314-100MG
BIFENTHRIN PESTANAL,
45395-100MG
CHLORPYRIPHOS PESTAN
45808-10MG
TRICYCLAZOL PESTANAL
45521-250MG
GLYPHOSATE PESTANAL
45642-250MG
PROPICONAZOLE PESTAN

KHÁM PHÁ ỨNG DỤNG KHÁC

Giải pháp lọc phân tích cho Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Lọc mẫu là chìa khóa quan trọng để đảm bảo cho thí nghiệm HPLC diễn ra chính xác và đem đến kết quả có độ tái lặp cao. Merck tự hào đem đến các giải pháp lọc cao cấp, giúp ngăn ngừa tắc nghẽn làm hư hỏng cột và cải thiện tỷ lệ tín hiệu nhiễu nền, duy trì đường nền rõ ràng và tối đa hóa thời gian hoạt động của thiết bị.

Read More »

    TƯ VẤN
    SẢN
    PHẨM TỪ MERCK