Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  (giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn…) hoặc nhận báo giá trên Merck Eshop

Dịch Vụ

Dịch vụ bảo trì và hiệu chuẩn để đảm bảo hệ thống xử lý nước của bạn hoạt động với hiệu suất tối ưu.


    TƯ VẤN
    SẢN
    PHẨM TỪ MERCK