Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  (giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn…) hoặc nhận báo giá trên Merck Eshop

Dịch Vụ

Dịch vụ bảo trì, IQOQ, đào tạo giúp tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của phòng thí nghiệm    TƯ VẤN
    SẢN
    PHẨM TỪ MERCK