Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

phòng thí nghiệm

Chúng tôi mang đến danh mục các sản phẩm Dụng cụ phòng thí nghiệm từ các thương hiệu như Aldrich, EMD Millipore, Corning, GE, Eppendorf, Brand,…

Sản phẩm bộ lọc kim tiêm Millex

  KHÁM PHÁ ỨNG DỤNG KHÁC

  Công nghệ xMAP®

  Công nghệ xMAP® sử dụng các hạt vi cầu từ tính đã được gắn nhãn (labeled beads) để phát hiện nhiều chất trong cùng một mẫu phân tích.

  Read More »

   TƯ VẤN
   SẢN
   PHẨM TỪ MERCK