Kháng Thể

Kháng Thể

kháng thể

Chúng tôi cung cấp danh mục hơn 90000 kháng thể sơ cấp, thứ cấp, kháng thể tái tổ hợp cho nhiều ứng dụng đa dạng.

Sản phẩm kháng thể của chúng tôi phù hợp ứng dụng trong phương pháp ELISA, Western Blot, hóa mô miễn dịch và các phương pháp khác.

Ngoài ra, kháng thể ZooMab của chúng tôi là thế hệ kháng thể đơn dòng tái tổ hợp công nghệ mới, mang lại khả năng tái lặp cao cho hiệu suất cao và kết quả đáng tin cậy.

Công ty TNHH Merck Việt Nam

Liên hệ tư vấn:

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL