Kiểm Soát Vi Sinh Không Khí, Bề Mặt Và Con Người

Kiểm Soát Vi Sinh Không Khí, Bề Mặt Và Con Người

Giải pháp toàn diện trong kiểm soát vi sinh không khí, bề mặt và con người trong khu vực sản xuất, phòng thí nghiệm, …

Dòng máy lấy mẫu vi sinh không khí chủ động MAS 100

Hệ thống kiểm soát vệ sinh bề mặt và con người MVP-ICON

Đĩa lắng, đĩa tiếp xúc, tấm tiếp xúc, tăm bông và các phụ kiện khác

Công ty TNHH Merck Việt Nam

Liên hệ tư vấn:

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL