Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  (giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn…) hoặc nhận báo giá trên Merck Eshop

Kiểm Soát Vi Sinh Không Khí, Bề Mặt Và Con Người

Giải pháp toàn diện trong kiểm soát vi sinh không khí, bề mặt và con người trong khu vực sản xuất, phòng thí nghiệm, …

  • Dòng máy lấy mẫu vi sinh không khí chủ động MAS 100
  • Hệ thống kiểm soát vệ sinh bề mặt và con người MVP-ICON
  • Đĩa lắng, đĩa tiếp xúc, tấm tiếp xúc, tăm bông và các phụ kiện khác

KHÁM PHÁ ỨNG DỤNG KHÁC


    TƯ VẤN
    SẢN
    PHẨM TỪ MERCK