Kiểm Soát Vi Sinh Không Khí, Bề Mặt Và Con Người

Giải pháp toàn diện trong kiểm soát vi sinh không khí, bề mặt và con người trong khu vực sản xuất, phòng thí nghiệm, …

Dòng máy lấy mẫu vi sinh không khí chủ động MAS 100

Hệ thống kiểm soát vệ sinh bề mặt và con người MVP-ICON

Đĩa lắng, đĩa tiếp xúc, tấm tiếp xúc, tăm bông và các phụ kiện khác

KHÁM PHÁ ỨNG DỤNG KHÁC

Giải pháp lọc phân tích cho Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Lọc mẫu là chìa khóa quan trọng để đảm bảo cho thí nghiệm HPLC diễn ra chính xác và đem đến kết quả có độ tái lặp cao. Merck tự hào đem đến các giải pháp lọc cao cấp, giúp ngăn ngừa tắc nghẽn làm hư hỏng cột và cải thiện tỷ lệ tín hiệu nhiễu nền, duy trì đường nền rõ ràng và tối đa hóa thời gian hoạt động của thiết bị.

Read More »

    TƯ VẤN
    SẢN
    PHẨM TỪ MERCK