Milli-Q – Nước Siêu Tinh Khiết Loại 1

nước siêu khiết

Hệ thống Milli-Q kế hợp các tính năng tuyệt vời để tối ưu hóa quá trình xử lý nước, đồng thời với hệ thống kiểm soát chất lượng nước cho bạn thật sự yên tâm.

 

    TƯ VẤN
    SẢN
    PHẨM TỪ MERCK