Nghiên Cứu Protein

protein

Tách, chuyển và phát hiện nhanh chóng protein với độ nhạy cao nhất. Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện các sản phẩm dùng cho nghiên cứu protein từ việc chuẩn bị mẫu như tách chiết, tinh sạch năng suất cao, đến các công cụ phân tích phát hiện dùng cho các kỹ thuật như điện di, Western blot, ELISA, multiplex và khối phổ.

Danh mục sản phẩm cho xét nghiệm miễn dịch

Các sản phẩm cho kỹ thuật Western Blotting

  KHÁM PHÁ ỨNG DỤNG KHÁC

   TƯ VẤN
   SẢN
   PHẨM TỪ MERCK