Phân Tích LC-MS

Phân Tích LC-MS

phân tích lc-ms  

Lựa chọn của chúng tôi về cột, dung môi, chất chuẩn và các sản phẩm chuẩn bị mẫu được thiết kế dành riêng cho LC-MS, đáp ứng nhu cầu quan trọng về độ tinh khiết. Bạn cũng có thể tìm thấy các ứng dụng LC-MS và phát triển phương pháp, cung cấp các khuyến nghị thiết thực nhằm tối đa hiệu suất hệ thống và tổng quan về các sản phẩm của chúng tôi sẵn có cho cả quy trình phân tích dược phẩm cho phân tử nhỏ và phân tử lớn với LC-MS.

Phân tích U/HPLC_MS

Dung môi cho LC-MS

Chất chuẩn

Thuốc thử cho LC-MS

Sản phẩm chuẩn bị mẫu

Công ty TNHH Merck Việt Nam

Liên hệ tư vấn:

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL