Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  (giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn…) hoặc nhận báo giá trên Merck Eshop

Phân Tích LC-MS

phân tích lc-ms

Lựa chọn của chúng tôi về cột, dung môi, chất chuẩn và các sản phẩm chuẩn bị mẫu được thiết kế dành riêng cho LC-MS, đáp ứng nhu cầu quan trọng về độ tinh khiết. Bạn cũng có thể tìm thấy các ứng dụng LC-MS và phát triển phương pháp, cung cấp các khuyến nghị thiết thực nhằm tối đa hiệu suất hệ thống và tổng quan về các sản phẩm của chúng tôi sẵn có cho cả quy trình phân tích dược phẩm cho phân tử nhỏ và phân tử lớn với LC-MS.   


   TƯ VẤN
   SẢN
   PHẨM TỪ MERCK