Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  (giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn…) hoặc nhận báo giá trên Merck Eshop

Phân Tích Quang Phổ

phân tích quang phổ

Dòng máy đo quang Spectroquant® và bộ công cụ đo quang của chúng tôi mang đến độ chính ác và tính nhất quán trong các phép thử chỉ tiêu trong nước, thực phẩm và môi trường.

Danh mục các Test Kit được cho phép của USEPA các phương pháp dùng cho Nước Uống, Nước thải theo

• Drinking water and wastewater monitoring according to the Safe Drinking Water Act / Clean Water Act

• Spectroquant® Test Kits USEPA Approvals & Equivalency

KHÁM PHÁ ỨNG DỤNG KHÁC


    TƯ VẤN
    SẢN
    PHẨM TỪ MERCK