Rios – Nước RO Loại 3

Rios - Nước RO Loại 3

Hệ thống RiOsTM lý tưởng cho các nhu cầu sử dụng nước RO của phòng thí nghiệm.

Giải pháp hệ thống nước trung tâm - RO Milli-Q® HR 7000


    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL