Sắc Ký Bản Mỏng (TLC)

Sắc Ký Bản Mỏng (TLC)

sắc ký bản mỏng  

Là nhà cung cấp hàng đầu về vật tư tiêu hao sắc ký bản mỏng (TLC), chúng tôi cung cấp danh mục đa dạng cho TLC, chuẩn bị TLC và TLC hiệu năng cao (HPTLC) bao gồm các bản mỏng, thuốc thử và phụ kiện. Các tấm TLC và HPTLC dùng cho MS chuyên biệt của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để kết hợp với Khối phổ.

Các tấm TLC

Các tấm HPTLC (High-Performance Thin-Layer Chromatography)

Các tấm TLC và HPTLC dùng cho MS-grade

Các tấm PLC (Preparative Layer)

Chất hấp phụ TLC

Phụ kiện

Công ty TNHH Merck Việt Nam

Liên hệ tư vấn:

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL