Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  (giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn…) hoặc nhận báo giá trên Merck Eshop

Sắc Ký Bản Mỏng (TLC)

sắc ký bản mỏng

Là nhà cung cấp hàng đầu về vật tư tiêu hao sắc ký bản mỏng (TLC), chúng tôi cung cấp danh mục đa dạng cho TLC, chuẩn bị TLC và TLC hiệu năng cao (HPTLC) bao gồm các bản mỏng, thuốc thử và phụ kiện. Các tấm TLC và HPTLC dùng cho MS chuyên biệt của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để kết hợp với Khối phổ. 

Well separated spots/bands on a TLC plate and mass spectrum of the separated spots

 

Bản TLC truyền thống 

Bản TLC cổ điển của Merck có lớp phủ silica gel 60 mịn và dày đặc để đảm bảo dải sắc ký hẹp. Các bản TLC cổ điển có sẵn với lớp nền bằng nhôm, thủy tinh hoặc nhựa với nhiều kích thước khác nhau với hai loại chỉ thị huỳnh quang để phát hiện tia UV. Ngoài bản TLC silica cổ điển, chúng tôi cũng cung cấp các bản TLC đặc biệt, bao gồm: 

– Bản TLC silica đã được sửa đổi để phân tách tốt hơn và là một phương pháp thí điểm cho HPLC 

– Bản TLC nhôm oxit để tách các hợp chất trung tính và cơ bản 

– Bản TLC xenlulo để phân tích chính xác các chất phân cực 

– Bản Kieselguhr và bản lớp hỗn hợp để phân tách các hợp chất phân cực hoặc phân cực vừa phải 

– Bản TLC có vùng tập trung để ứng dụng và phân giải khối lượng mẫu lớn 

– Bản GLP TLC với một mã laze duy nhất để hỗ trợ trong việc lưu trữ tài liệu và hồ sơ 

Silica gel TLC plates showing clearly separated colored spots

 

Bản HPTLC 

Bản HPTLC đem đến độ khuếch tán dải giảm và các vùng hoặc điểm sắc ký nhỏ gọn. Các bản HPTLC có sẵn với nhiều kích thước và lớp nền khác nhau, bao gồm các tấm đa định dạng của chúng tôi và tùy chọn hai chỉ thị huỳnh quang khác nhau. Các bản silica HPTLC cổ điển cho phép phân tích định lượng nhanh và nhạy các mẫu phức tạp bằng phương pháp thủ công và dụng cụ. Chúng tôi cũng cung cấp nhiều loại bản HPTLC đặc biệt, bao gồm: 

– Bản silica HPTLC đã được sửa đổi cho các ứng dụng khó tách 

– Bản HPTLC xenlulo để phân tách chất ưa nước và phân cực 

– Bản LiChrospher® HPTLC được tối ưu hóa để phân tách nhanh, thông lượng cao 

– Bản HPTLC có độ tinh khiết cao để phân tách không nhiễm bẩn và giảm thiểu ảnh hưởng nền 

– Bản ProteoChrom® HPTLC để phân tích peptit và protein đã bị phân cắt 

– Bản HPTLC vùng tập trung để ứng dụng và phân giải khối lượng mẫu lớn 

– Bản GLP HPTLC với một mã laze duy nhất để hỗ trợ trong việc lưu trữ tài liệu và hồ sơ 

Well separated spots/bands on a TLC plate and mass spectrum of the separated spots

 

Bản TLC và HPTLC cấp độ MS 

Bản cấp độ MS cho phép phân tích khối phổ trực tiếp các mẫu đã tách và sấy khô trên các tấm TLC và HPTLC. Sau khi tách sắc ký, các bản TLC cấp độ MS có thể được sử dụng trong TLC-MS dựa trên dung dịch rửa giải hoặc giải hấp phụ. Bản cấp độ MS có 2 loại, có hoặc không có chỉ thị huỳnh quang.  

– Phân tích vết trong phạm vi nanogram 

– Tín hiệu nền thấp và độ nhạy đặc biệt 

– Hiệu suất ngang bằng bản TLC và HPTLC tiêu chuẩn 

PLC plates with silica gel as the adsorbent and aluminum backing

 

Bản TLC chuẩn bị (PLC) 

Các bản TLC chuẩn bị được sử dụng để phân tích các mẫu lớn. Các mẫu thường được tải dưới dạng một dải rộng thay vì một điểm và được phân tích bằng cách phát hiện tia cực tím. Sau khi phân giải, các dải mẫu thường được thu hồi bằng cách cạo chất hấp phụ ra khỏi bản và rửa giải bằng dung môi mạnh 

Có 2 loại, loại phủ bình thường và loại có điều chỉnh. 

– Độ dày lớp phủ từ 0,5 mm – 2 mm 

– Có hoặc không có chỉ thị huỳnh quang 

Thin layer chromatography silica gel adsorbent powder in a bottle

 

Hạt nhồi TLC 

Chất hấp phụ TLC được tiêu chuẩn hóa của chúng tôi phù hợp với các ứng dụng TLC và PLC khác nhau đồng thời cung cấp kết quả phân tích đáng tin cậy. Chúng tôi cung cấp nhiều loại chất hấp phụ TLC bao gồm: 

– Các loại vật liệu hấp thụ khác nhau như silica gel 60, nhôm oxit, hoặc xenlulo 

– Các cấp độ và kích thước hạt khác nhau 

– Có hoặc không có vật liệu kết dính 

– Có hoặc không có chỉ thị huỳnh quang 

Tham khảo Brochure sản phẩm TLC tại đây

Flyer sản phẩm TLC_HPTLC cấp độ MS 

KHÁM PHÁ ỨNG DỤNG KHÁC