Sắc Ký Khí

Sắc Ký Khí

sắc ký khí

Danh mục toàn diện của chúng tôi về cột sắc ký khí, dung môi (headspace, ECD, FID hoặc MS), chất chuẩn và phụ kiện mang lại chất lượng chuyên biệt cho ứng dụng và thiết bị của bạn. Danh mục cột mao quản đầy đủ của chúng tôi cho GC và GC / MS bao gồm ionic liquid, MS-grade, Fast GC, GCxGC, chiral và cột PLOT. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp một loạt các phụ kiện GC tương thích (GC septa, deactived inlet liner, ống tiêm và vial), dung môi chiết xuất và các sản phẩm lọc khí.

Cột GC mao quản

Cột Packed GC

Phụ kiện GC

Chất hấp phụ GC

Các sản phẩm tinh sạch và kiểm soát khí

Chất chuẩn GC

Công ty TNHH Merck Việt Nam

Liên hệ tư vấn:

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL