Sắc Ký Lỏng Hiệu Năng Cao (HPLC)

Sắc Ký Lỏng Hiệu Năng Cao (HPLC)

sắc ký lỏng

Tối ưu hiệu quả hoạt động của hệ thống HPLC bằng các sản phẩm đặc thù cho HPLC của Merck: dung môi và dung dịch đệm chất lượng cao cho pha động, các chuẩn hiệu chuẩn HPLC, lọ lấy mẫu tự động, phụ kiện, ống, bộ gia nhiệt cột, kim phun và các phụ kiện HPLC.

Cột HPLC- UHPLC – Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn cột sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC, UHPLC và LC-MS) để phân tích phân tử nhỏ và lớn (sinh học phân tử), bao gồm cả những cột sử dụng các hạt xốp hoàn toàn (FPP) như cột Purospher ™ STAR, DiscoveryAscentis®, hạt xốp bề mặt (SPP) như cột Ascentis® ExpressBIOshell ™cột Chromolith® HPLC nguyên khối.

Cột Chiral – Astec

Cột Bio HPLC

Dung môi HPLC và UHPLC

Đệm và thuốc thử HPLC

Chuẩn phân tích

Các phụ kiện cho hệ thống HPLC

Tìm kiếm các ứng dụng phân tích vui lòng click vào đây

Công ty TNHH Merck Việt Nam

Liên hệ tư vấn:

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL