Sinh Hóa

sinh hóa

Chất sinh hóa đóng vai trò quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của các kết quả thí nghiệm. Sản phẩm của chúng tôi bao gồm Agarose, thuốc kháng sinh, chất đệm sinh học, chất tẩy rửa, bộ kit về chuyển hóa và các hóa chất sinh hóa khác là những sản phẩm đẳng cấp thế giới, dãy sản phẩm đa dạng có tính cạnh tranh cao, cam kết về chất lượng và dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  KHÁM PHÁ ỨNG DỤNG KHÁC

  Công nghệ xMAP®

  Công nghệ xMAP® sử dụng các hạt vi cầu từ tính đã được gắn nhãn (labeled beads) để phát hiện nhiều chất trong cùng một mẫu phân tích.

  Read More »

   TƯ VẤN
   SẢN
   PHẨM TỪ MERCK