Sinh Học Phân Tử

Sinh Học Phân Tử

Chúng tôi mang đến các lựa chọn phù hợp cho các quy trình PCR với các bộ công cụ và sinh phẩm chuyên dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm kỹ thuật PCR thường quy, qPCR, RT-PCR và hot start PCR.

. Tổng hợp primer, probe theo yêu cầu

. Bộ công cụ tách chiết DNA, RNA

. Bộ công cụ hỗ trợ chạy phản ứng PCR thường quy, qPCR, RT-PCR và hot start PCR

Sinh Học Phân Tử


no-repeat;left top;;
auto
20px

sinh học phân tử

Chúng tôi mang đến các lựa chọn phù hợp cho các quy trình PCR với các bộ công cụ và sinh phẩm chuyên dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm kỹ thuật PCR thường quy, qPCR, RT-PCR và hot start PCR.
. Tổng hợp primer, probe theo yêu cầu
. Bộ công cụ tách chiết DNA, RNA
. Bộ công cụ hỗ trợ chạy phản ứng PCR thường quy, qPCR, RT-PCR và hot start PCR
justify
no-repeat;left top;;
auto

Khám Phá Thêm
https://www.sigmaaldrich.com/life-science/cell-culture.html
left
2

Liên Hệ
/lien-he/
left
2


    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL