Sinh Học Phân Tử

Sinh Học Phân Tử

sinh học phân tử

Chúng tôi mang đến các lựa chọn phù hợp cho các quy trình PCR với các bộ công cụ và sinh phẩm chuyên dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm kỹ thuật PCR thường quy, qPCR, RT-PCR và hot start PCR.

. Tổng hợp primer, probe theo yêu cầu

. Bộ công cụ tách chiết DNA, RNA

. Bộ công cụ hỗ trợ chạy phản ứng PCR thường quy, qPCR, RT-PCR và hot start PCR

Công ty TNHH Merck Việt Nam

Liên hệ tư vấn:

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL