Thử Nghiệm Tác Nhân Gây Sốt – Pyrogen

Thử Nghiệm Tác Nhân Gây Sốt - Pyrogen

Thử nghiệm pyrogen là một bước quan trọng để đảm bảo an toàn của các sản phẩm dược và thiết bị y tế. Phương pháp Monocyte Activation (MAT) có thể phát hiện cả nội độc tố (Endotoxin) và tác nhân không phải là nội độc tố (non-endotoxin) gọi chung là pyrogen trong cùng một lần thử nghiệm.

1. PyroMAT® system phát hiện dựa trên dòng tế bào Mono-Mac-6 và IL-6

2. PyroDetect system đọc kết quả dựa trên máu người đông và IL-1β

3. Tài liệu liên quan và phần mềm của thử nghiệm

4. Dịch vụ đi kèm cho thử nghiệm Pyrogen


    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL